service

Rätt kunskap, heltäckande service och support.

Vi på Vingmed är smått unika på den svenska marknaden. Vi har vår egen serviceavdelning på plats i huset. Vi har egen specialistkompetens inom alla våra produktområden och det ger oss större möjligheter att erbjuda en snabb, kostnadseffektiv, skräddarsydd service och support till våra kunder. Dessutom erbjuder vi kontinuerligt utbildning och fortbildning i handhavande och metod.

Våra serviceingenjörer och produktspecialister håller sig hela tiden à jour med nyheter och utvecklingen inom sina respektive områden och delar gärna med sig av sina kunskaper.
Vi har specialutbildade ingenjörer som hjälper dig på plats eller på vår välutrustade serviceavdelning i Järfälla utanför Stockholm.

Aktiv support
Avancerad medicinteknisk utrustning måste fungera och som kund hos oss får du support upp till 24 timmar om dygnet. Vi kan även erbjuda specialiststöd på plats i operationssalen när det behövs.

Skräddarsydd service
Hur ser dina behov och önskemål ut? Vilken grad av tillgänglighet kräver din verksamhet? Du bestämmer hur servicen ska utformas. Förebyggande service, garanterad tillgänglighet, fullserviceavtal med allt inkluderat, även förbrukningsvaror. Vi erbjuder olika nivåer av service- och supportavtal för våra kunder.

Utbildning
Våra kunder erbjuds utbildning och fortbildning i teknik-, handhavande- och metodfrågor. I samband med leverans och installation av utrustning utbildas både användare och medicintekniker. För dig som användare sker utbildningen på plats hos er, medan medicintekniker erbjuds serviceutbildningar i våra lokaler eller hos våra leverantörer.

Vi arrangerar även symposier, informationsmöten och föreläser om ny medicinsk teknik inom sjukvården.