LAB - Patientnära diagnostik | Lab.tillbehör

RAD-SURE™ Blodbestrålningsindikatorer

I samband med transfusioner är graft-versus-host disease (TA-GVHD) en sällsynt komplikation vid blodtransfusion som kan var dödlig. Patienter i vissa kliniska kategorier, inklusive benmärgstransplantation, solida tumörer och ärvda T-celldefekter löper större risk att utveckla TA-GVHD. TA-GVHD kan förhindras genom att bestråla cellulära blodprodukter före transfusion.

 

Ashland Inc. utvecklade RAD-SURE™ blodbestrålningsindikatorer för att ge positiv, visuell kontroll av strålning. När RAD-SURE™ indikatorn för 15 Gy eller 25 Gy appliceras på blodprodukter, visar dessa om blodprodukter har bestrålats eller inte. Innan en blodprodukt och dess applicerade indikator bestrålas, visar indikatorn, “NOT IRRADIATED.” Efter att blodprodukten och dess applicerade indikator bestrålats, försvinner ordet ”NOT” i indikatorfönstret och indikatorn lyder, ”IRRADIATED”.

RAD-SURE™ indikatorer anger endast att bestrålning har skett. De bör inte användas som dosimeter för att mäta stråldosen.

 

Det finns följande typer av blodbestrålningsindikatorer från Ashland:

 

  1. RAD-SURE™ 15Gyoch 25Gy indikatorer (kombinerad för både Gamma- och röntgenstrålning) skall endast användas med strålningsapparater som genererar cesium 137 eller cobolt-60, eller andra källor som producerar strålning av samma eller högre energi eller med strålningsapparater som genererar röntgenstrålning från 160kVp som filtrerats genom 0.38 mm av koppar, eller 150kVp som filtreras genom 1 mm av aluminium.

Funktioner för RAD-SURE™
• Enkel att använda
• Lätt att tyda
• Enkel att fästa på blodpåsar
• Innehåller strålningskänslig film

 

Fördelar med RAD-SURE™
• Minskar användarmisstag
• Ger positiv och visuell kontroll av bestrålning
• Förbättrar kvalitetssäkring av blod bestrålning
• Uppfyller cGMP standard

 

 

  1. RAD-Sure™ UVA 3J– belysningsindikatorer.

Funktioner för  RAD-SURE™ UVA 3J
• Enkel att använda

  • Lätt att tyda
    • Fäster lätt på komponent/enheter
    • Innehåller UVA-känsliga film
    • ISBT 128 Bar Kodad lotnummer

 

Fördelar med RAD-Sure™ UVA 3J
• Minskar fel
• Ger positiv, visuell kontroll av belysning
• Förbättrar kvalitetssäkring av komponenterbelysning

 

RAD-SURE™ Indikatorer är FDA-registrerade medicintekniska produkter och CE märkt

 

Upptäck fler produkter

RAD-SURE™ Blodbestrålningsindikatorer

I samband med transfusioner är graft-versus-host disease (TA-GVHD) en sällsynt komplikation vid blodtransfusion som kan var dödlig. Patienter i vissa kliniska kategorier, inklusive benmärgstransplantation, solida tumörer och ärvda T-celldefekter löper större risk att utveckla TA-GVHD. TA-GVHD kan förhindras genom att bestråla cellulära blodprodukter före transfusion.
 
Ashland Inc. utvecklade RAD-SURE™ blodbestrålningsindikatorer för att ge positiv, visuell kontroll av strålning. När RAD-SURE™ indikatorn för 15 Gy eller 25 Gy appliceras på blodprodukter, visar dessa om blodprodukter har bestrålats eller inte. Innan en blodprodukt och dess applicerade indikator bestrålas, visar indikatorn, “NOT IRRADIATED.” Efter att blodprodukten och dess applicerade indikator bestrålats, försvinner ordet ”NOT” i indikatorfönstret och indikatorn lyder, ”IRRADIATED”.
RAD-SURE™ indikatorer anger endast att bestrålning har skett. De bör inte användas som dosimeter för att mäta stråldosen.
 
Det finns följande typer av blodbestrålningsindikatorer från Ashland:
 

RAD-SURE™ 15Gyoch 25Gy indikatorer (kombinerad för både Gamma- och röntgenstrålning) skall endast användas med strålningsapparater som genererar cesium 137 eller cobolt-60, eller andra källor som producerar strålning av samma eller högre energi eller med strålningsapparater som genererar röntgenstrålning från 160kVp som filtrerats genom 0.38 mm av koppar, eller 150kVp som filtreras genom 1 mm av aluminium.

Funktioner för RAD-SURE™
• Enkel att använda
• Lätt att tyda
• Enkel att fästa på blodpåsar
• Innehåller strålningskänslig film
 
Fördelar med RAD-SURE™
• Minskar användarmisstag
• Ger positiv och visuell kontroll av bestrålning
• Förbättrar kvalitetssäkring av blod bestrålning
• Uppfyller cGMP standard
 
 

RAD-Sure™ UVA 3J– belysningsindikatorer.

Funktioner för  RAD-SURE™ UVA 3J
• Enkel att använda

Lätt att tyda
• Fäster lätt på komponent/enheter
• Innehåller UVA-känsliga film
• ISBT 128 Bar Kodad lotnummer

 
Fördelar med RAD-Sure™ UVA 3J
• Minskar fel
• Ger positiv, visuell kontroll av belysning
• Förbättrar kvalitetssäkring av komponenterbelysning
 
RAD-SURE™ Indikatorer är FDA-registrerade medicintekniska produkter och CE märkt
 

Vad söker du efter?

Tyvärr kunde inga resultat hittas.

Andnings-befuktning/ Nasal högflödesterapi

Bronkoskop Engångs från Vathin

Defibrillatorer från Philips

Kärlaccess

Non invasive ventilering

Patientövervakning

Anestesislangar och tillbehör

Sladdlöst ultraljud från Clarius

Timdiures UnoMeter™ 500

Övertrycks-manschetter InfuseIT

Grip-Lok Fixeringsförband

Desinfektionsmedel

Diskdesinfektor och torkskåp för endoskop

Integration för operationssalar

IT-Ergonomi för vården

Kirurgiska monitorer

Medicinska paneldatorer och tillbehör

Sluten läkemedelskedja

Bronkoskop Engångs från Vathin

Diskdesinfektorer och torkskåp

Tillbehör för endoskopi

Interventionell neuroradiologi

Interventionell kardiologi

Interventionell onkologi

Interventionell radiologi

Perifer Intervention

Defibrillatorer från Philips

Diagnostiskt EKG från Philips

Interventionell kardiologi

Pocket ECG System för arytmiövervakning

Allmänkirurgi

Autotransfusions system

Biopsi

Blod- och vätskevärmare

Bröstkirurgi

Cancerkirurgi

Dermatologi

Fluoroscerande teknik

Hemostatikum/ Sealant/ Lim

Hjärtkirurgi

Infektionsprevention och operationstextilier

Kirurgiska instrument

Kärlkirurgi

Säker hantering av stickande/skärande gods

Urologi

Blodgas/ Patientnära helblodsanalys

Patientnära koagulations-diagnostik

Lab.tillbehör

Fosterövervakning

Neonatalogi

3M™ Comply™ – Indikatortejp

ETS - Elektroniskt testsystem

Fuktighetsbevarande påse

Godskontroll - Attest™ Auto-reader

Kemisk integrator - 3M™ Comply™ SteriGage™

Maskinkontroll - 3M™ Comply™ Bowie-Dick Testpaket

Packskynken

Rengöringskontroll - 3M™ Clean-Trace™ ATP System

Steriliseringspåsar

Undersökningshandskar

Anestesifilter från Meditera

Aircon Gen2 från Wilamed

Oxi-plus™ – Nasal högflödesterapi

HeartStart FRx

Tempus ALS

Efficia DFM100

HeartStart Intrepid

HeartStart HS1

Intellispace Corsium

Emergency Care Informatics Suite

CVK:er från Arrow Teleflex

Grip-Lok Fixeringsförband

Masker för non invasive ventilation

Trilogy EV300

Patientövervakning i MR-miljö MR400

Philips EarlyVue VS30

Clarius PAL HD3

Tristel Duo ULT

Tristel Trio Wipes

Tristel FUSE

Diskdesinfektor WD4200

Diskdesinfektor WD440

Diskdesinfektor WD440 PT

EndoHigh processkemikalier

Torkskåp DRY 320 och DRY 300D

Process Manager

Humanscale T7

MedLink

ViewPoint V6

Humanscale läkemedelsvagnar

STOCKART© läkemedelsautomater

Swisslog Healthcare läkemedelsrobotar

Diskdesinfektor WD440

Diskdesinfektor WD4200

Diskdesinfektor WD440 PT

EndoHigh processkemikalier

Torkskåp DRY 320 och DRY 300D

Process Manager

Bitblock

Coloskopi-shorts

Rengörings-borstar

Tillbehör för diagnostik vid bronkoskopi

Tillbehör för dilatation

Tillbehör för upphämtning/ uppsamling av vävnadsprover och för extraktion av främmande kropp

Kundanpassade uppdukningsset

Skydds-glasögon för röntgenlab

Starsystem

Kundanpassade uppduknings- och tryckmätningsset

Impella Hjärtpump

Inoue-ballonger för PTMC

Coronarstent och ballonger

Läkemedelsballong – Restore

PCI-ballonger och katetrar

Skydds-glasögon för röntgenlab

Structural Heart

Starsystem

EmboCept® S Mikropartiklar

SIRTex radioembolisering

STARmed RF-ablation

Adept System

EGIS Stentar

3mensio Vascular

Hållare för olika ingrepp

Aperto OTW från Cardionovum

Introducers

Kundanpassade uppdukningsset

Läkemedels-ballongen LegFlow

Lifetech - Plugg för kärlocklusion

Skydds-glasögon för röntgenlab

Efficia DFM100

HeartStart FRx

HeartStart HS1

HeartStart Intrepid

Intellispace Corsium

Tempus ALS

Emergency Care Informatics Suite

Holter för långtids-EKG

IntelliSpace ECG, EKG-lagringssystem

PageWriter EKG-skrivare

ST80i arbets-EKG-system

Coronarstent och ballonger

Impella hjärtpump

Inoue-ballonger för PTMC

Kundanpassade uppduknings- och tryckmätningsset

Starsystem

Structural Heart

Gore’s sortiment

BioGlue® Vävnadslim

IC-Flow® Imaging System®

Integuseal

Verdye – Indocyaningrön (ICG)

Neoprobe® Control Module

Osteo-Site Benbiopsi-nålar

Osteo-Site Bencement

Osteo-Site Cementblandare

Osteo-Site Injektorer

Quick-Core biopsinål och set från IZI-Medical

SCOUT® Radarmarkörer

Belmont® Rapid Infuser RI-2

Belmont® Hypertermia Pump

Belmont® Buddy Lite/Buddy Lite AC

HydroMARK bröstmarkör

Neoprobe® Control Module

SCOUT® Radarmarkörer

Vacuum Assisterad Bröstbiopsi (VAB)

IC-Flow® Imaging System®

Verdye – Indocyaningrön (ICG)

Hudstans

Hudstans med kolv/punsch

Ringkurett

IC-Flow® Imaging System®

Verdye – Indocyaningrön (ICG)

BioGlue® Vävnadslim

Impella CP® med SmartAssist®

Impella 5.5® med SmartAssist®

Impella RP®

IMPELLA® – Korttidsstöd för hjärtat

Drapering och operationstillbehör

Kundanpassat uppdukningsset

Munskydd, andningsskydd och visir

Operationsrockar

Packskynken

Undersökningshandskar

Bulldoggar/Clips (Yasargil, Heifetz, Reliance)

Engångsprodukter

Hakar

Instrumentvård galler, instrumentskydd, m.m)

Kompletta set

Kärlklämmor

Nålförare

Pincetter

Saxar

Scanturian MIS (minimal invasiva)

VATS/MIS-instrument

Övriga instrument

BioGlue® Vävnadslim

Radiofrekvensbehandling av Varicer

Tumescencepump Dispenser DP 30

BladeCASETTE Knivbladsavdragare

BladeFLASK Knivbladsavdragare

BladeNeedleSYSTEM knivbladavdragare

SnapIT Ampullöppnare

Memokath nitinolstent

AbioSCOPE Patientnära instrument för snabbt påvisande av sepsis

GEM Premier ChemSTAT patientnära helblodsanalysator

GEM Premier 5000- blodgasanalysator från Werfen

ROTEM/Tromboelastometri

Hemochron Signature Elite

HeProCalc Guidad perfusionssystem

VerifyNow

RAD-SURE™ Blodbestrålningsindikatorer

Avalon bälteslös CTG

Avalon CL – Trådlöst fosterövervakningssystem

Avalon FM30 CTG-utrustning

Bukband för fosterövervakning

CTG-papper

Intrauterin tryckmätare Koala

Pregnabit Pro – CTG-övervakning i hemmiljö

Skalpelektrod Goldtrace

Neo-doppler från Cimon Medical

HALYARD* QUICK CHECK* Packskynke

HALYARD* SMART-FOLD* Packskynke

HALYARD* QUICK CHECK INTERLEAVED* Packskynke

HALYARD* Sequential Packskynke

PURPLE NITRILE* MAX Undersökningshandske