Historik

Vingmed bildades 1968 i Norge. Företaget skiljdes ut ur Vingtor som sedan tidigare hade sin bas inom marin elektronik, men som utökade sin verksamhet genom att ta upp medicintekniska produkter i sitt sortiment. Grundare av Vingmed AS var Arne Wøien som tillika var ägare till Vingtor. I och med bildandet av Vingmed AS renodlades verksamheten, och grundstenen till Vingmed-gruppen som medicinteknisk företagsgrupp var lagd.

Vingmed AS blev snabbt en kommersiell partner i norsk forskningsmiljö. Forskningen och utvecklingen koncentrerades kring möjligheterna med ultraljudsdiagnostik, under ledning av Bjørn Angelsen vid NTH i Trondheim. Väsentliga element var utveckling av avbildningsutrustning som kunde kombineras med doppler, utveckling av prober och efter hand, nödvändigheten av färgdoppler. Liv Hatle, på den tiden läkare i Trondheim, hade en idé om att mäta öppningsarean på mitralisklaffen med hjälp av ultraljud och blev i sammanhanget en viktig samarbetspartner. Denna metod blev sedermera en standard inom ultraljudsdiagnostik. Samarbetet mellan Vingmed och Liv Hatle har fortsatt genom åren och pågår fortfarande. Ytterligare ett exempel på konstruktivt samarbete är K.V Hall som tillsammans med Rikshospitalet i Oslo lade grunden för utvecklingen av Hall-Medtronic, mekanisk hjärtklaff.

Till en början skedde dessa aktiviteter i Vingmed AS, men 1986 bildades Vingmed Sound AS, med säte i Horten. Vingmed Sound utvecklades till ett av de ledande företagen inom ultraljud för hjärtdiagnostik. och ägs numera av General Electric under namnet GE Vingmed Ultrasound. GE Vingmed Ultrasound tillhör de internationellt ledande aktörerna inom ultraljud. Forsknings- och produktionsanläggningen för Vingmed-delen finns fortfarande kvar i Horten.

Vingmeds engagemang och intresse av att samarbeta med kliniker och forskare, för att på så sätt bidra till utveckling av produkter och applikationer, ligger även idag som en naturlig och viktig del i Vingmeds arbetssätt.

Vingmed AB bildades 1979, med tyngdpunkten av verksamheten på dialysprodukter. De följande åren utvecklades bolaget och verksamheten breddades. I dag är Vingmed AB verksamma inom kardiologi, radiologi, endoskopi, intensivvård, lab, obstetrik/gynekologi, medicinsk bild/IT samt thorax- och kärlkirurgi.

1988 bildades Vingmed Holding AS med Vingmed AS i Norge och Vingmed Svenska AB som dotterbolag. 1991 tillkom ViCare Medical A/S i Danmark. 2017 startades Vingmed Oy i Finland. Vingmed-gruppen är Nordens största oberoende leverantör av avancerad medicinteknisk utrustning. Samtliga företag inom Vingmed-gruppen är certifierade mot ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Som en följd av en positiv utveckling av Vingmed-gruppen har vi haft möjlighet att bygga upp en stark finansiell plattform som borgar för stabilitet och trovärdighet på marknaden. Det säkerställer att vi kan stå bakom de åtaganden vi tar på oss gällande leveranser, reservdelsförsörjning, service och support.

Rätt kunskap, heltäckande service och support

Vi på Vingmed är smått unika på den svenska marknaden. Vi har vår egen serviceavdelning på plats i huset. Vi har egen specialistkompetens inom alla våra produktområden och det ger oss större möjligheter att erbjuda en snabb, kostnadseffektiv, skräddarsydd service och support till våra kunder. Dessutom erbjuder vi kontinuerligt utbildning och fortbildning i handhavande och metod.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss för mer information om oss och våra produkter.

Vad söker du efter?

Tyvärr kunde inga resultat hittas.

Andnings-befuktning/ Nasal högflödesterapi

Bronkoskop Engångs från Vathin

Defibrillatorer från Philips

Kärlaccess

Non invasive ventilering

Patientövervakning

Anestesislangar och tillbehör

Sladdlöst ultraljud från Clarius

Timdiures UnoMeter™ 500

Övertrycks-manschetter InfuseIT

Grip-Lok Fixeringsförband

Desinfektionsmedel

Diskdesinfektor och torkskåp för endoskop

Integration för operationssalar

IT-Ergonomi för vården

Kirurgiska monitorer

Medicinska paneldatorer och tillbehör

Sluten läkemedelskedja

Bronkoskop Engångs från Vathin

Diskdesinfektorer och torkskåp

Tillbehör för endoskopi

Interventionell neuroradiologi

Interventionell kardiologi

Interventionell onkologi

Interventionell radiologi

Perifer Intervention

Defibrillatorer från Philips

Diagnostiskt EKG från Philips

Interventionell kardiologi

Pocket ECG System för arytmiövervakning

Allmänkirurgi

Autotransfusions system

Biopsi

Blod- och vätskevärmare

Bröstkirurgi

Cancerkirurgi

Dermatologi

Fluoroscerande teknik

Hemostatikum/ Sealant/ Lim

Hjärtkirurgi

Infektionsprevention och operationstextilier

Kirurgiska instrument

Kärlkirurgi

Säker hantering av stickande/skärande gods

Urologi

Blodgas/ Patientnära helblodsanalys

Patientnära koagulations-diagnostik

Lab.tillbehör

Fosterövervakning

Neonatalogi

3M™ Comply™ – Indikatortejp

ETS - Elektroniskt testsystem

Fuktighetsbevarande påse

Godskontroll - Attest™ Auto-reader

Kemisk integrator - 3M™ Comply™ SteriGage™

Maskinkontroll - 3M™ Comply™ Bowie-Dick Testpaket

Packskynken

Rengöringskontroll - 3M™ Clean-Trace™ ATP System

Steriliseringspåsar

Undersökningshandskar

Anestesifilter från Meditera

Aircon Gen2 från Wilamed

Oxi-plus™ – Nasal högflödesterapi

HeartStart FRx

Tempus ALS

Efficia DFM100

HeartStart Intrepid

HeartStart HS1

Intellispace Corsium

Emergency Care Informatics Suite

CVK:er från Arrow Teleflex

Grip-Lok Fixeringsförband

Masker för non invasive ventilation

Trilogy EV300

Patientövervakning i MR-miljö MR400

Philips EarlyVue VS30

Clarius PAL HD3

Tristel Duo ULT

Tristel Trio Wipes

Tristel FUSE

Diskdesinfektor WD4200

Diskdesinfektor WD440

Diskdesinfektor WD440 PT

EndoHigh processkemikalier

Torkskåp DRY 320 och DRY 300D

Process Manager

Humanscale T7

MedLink

ViewPoint V6

Humanscale läkemedelsvagnar

STOCKART© läkemedelsautomater

Swisslog Healthcare läkemedelsrobotar

Diskdesinfektor WD440

Diskdesinfektor WD4200

Diskdesinfektor WD440 PT

EndoHigh processkemikalier

Torkskåp DRY 320 och DRY 300D

Process Manager

Bitblock

Coloskopi-shorts

Rengörings-borstar

Tillbehör för diagnostik vid bronkoskopi

Tillbehör för dilatation

Tillbehör för upphämtning/ uppsamling av vävnadsprover och för extraktion av främmande kropp

Kundanpassade uppdukningsset

Skydds-glasögon för röntgenlab

Starsystem

Kundanpassade uppduknings- och tryckmätningsset

Impella Hjärtpump

Inoue-ballonger för PTMC

Coronarstent och ballonger

Läkemedelsballong – Restore

PCI-ballonger och katetrar

Skydds-glasögon för röntgenlab

Structural Heart

Starsystem

EmboCept® S Mikropartiklar

SIRTex radioembolisering

STARmed RF-ablation

Adept System

EGIS Stentar

3mensio Vascular

Hållare för olika ingrepp

Aperto OTW från Cardionovum

Introducers

Kundanpassade uppdukningsset

Läkemedels-ballongen LegFlow

Lifetech - Plugg för kärlocklusion

Skydds-glasögon för röntgenlab

Efficia DFM100

HeartStart FRx

HeartStart HS1

HeartStart Intrepid

Intellispace Corsium

Tempus ALS

Emergency Care Informatics Suite

Holter för långtids-EKG

IntelliSpace ECG, EKG-lagringssystem

PageWriter EKG-skrivare

ST80i arbets-EKG-system

Coronarstent och ballonger

Impella hjärtpump

Inoue-ballonger för PTMC

Kundanpassade uppduknings- och tryckmätningsset

Starsystem

Structural Heart

Gore’s sortiment

BioGlue® Vävnadslim

IC-Flow® Imaging System®

Integuseal

Verdye – Indocyaningrön (ICG)

Neoprobe® Control Module

Osteo-Site Benbiopsi-nålar

Osteo-Site Bencement

Osteo-Site Cementblandare

Osteo-Site Injektorer

Quick-Core biopsinål och set från IZI-Medical

SCOUT® Radarmarkörer

Belmont® Rapid Infuser RI-2

Belmont® Hypertermia Pump

Belmont® Buddy Lite/Buddy Lite AC

HydroMARK bröstmarkör

Neoprobe® Control Module

SCOUT® Radarmarkörer

Vacuum Assisterad Bröstbiopsi (VAB)

IC-Flow® Imaging System®

Verdye – Indocyaningrön (ICG)

Hudstans

Hudstans med kolv/punsch

Ringkurett

IC-Flow® Imaging System®

Verdye – Indocyaningrön (ICG)

BioGlue® Vävnadslim

Impella CP® med SmartAssist®

Impella 5.5® med SmartAssist®

Impella RP®

IMPELLA® – Korttidsstöd för hjärtat

Drapering och operationstillbehör

Kundanpassat uppdukningsset

Munskydd, andningsskydd och visir

Operationsrockar

Packskynken

Undersökningshandskar

Bulldoggar/Clips (Yasargil, Heifetz, Reliance)

Engångsprodukter

Hakar

Instrumentvård galler, instrumentskydd, m.m)

Kompletta set

Kärlklämmor

Nålförare

Pincetter

Saxar

Scanturian MIS (minimal invasiva)

VATS/MIS-instrument

Övriga instrument

BioGlue® Vävnadslim

Radiofrekvensbehandling av Varicer

Tumescencepump Dispenser DP 30

BladeCASETTE Knivbladsavdragare

BladeFLASK Knivbladsavdragare

BladeNeedleSYSTEM knivbladavdragare

SnapIT Ampullöppnare

Memokath nitinolstent

AbioSCOPE Patientnära instrument för snabbt påvisande av sepsis

GEM Premier ChemSTAT patientnära helblodsanalysator

GEM Premier 5000- blodgasanalysator från Werfen

ROTEM/Tromboelastometri

Hemochron Signature Elite

HeProCalc Guidad perfusionssystem

VerifyNow

RAD-SURE™ Blodbestrålningsindikatorer

Avalon bälteslös CTG

Avalon CL – Trådlöst fosterövervakningssystem

Avalon FM30 CTG-utrustning

Bukband för fosterövervakning

CTG-papper

Intrauterin tryckmätare Koala

Pregnabit Pro – CTG-övervakning i hemmiljö

Skalpelektrod Goldtrace

Neo-doppler från Cimon Medical

HALYARD* QUICK CHECK* Packskynke

HALYARD* SMART-FOLD* Packskynke

HALYARD* QUICK CHECK INTERLEAVED* Packskynke

HALYARD* Sequential Packskynke

PURPLE NITRILE* MAX Undersökningshandske