Vingmeds integritetspolicy

Vingmed berörs av EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Denna integritetspolicy berättar hur Vingmed samlar in och använder personlig information.

Integritetspolicy Vingmed Holding AS 

 1. Allmänt
  Denna policy för behandling av personuppgifter (Integritetspolicy) beskriver hur Vingmed samlar in och behandlar information om dig.
  Personuppgiftspolicyn gäller för personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi kan komma att samla in via Vingmeds webbplatser.
  Vingmed är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter. Alla förfrågningar till Vingmed kan göras via de kontaktuppgifter som nämns i avsnitt 7.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in och för vilka ändamål?

Till våra kunder
Vingmeds kundbas finns inom hälso- och sjukvårdssektorn. Vi behandlar de uppgifter som du lämnar till oss, och som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra vårt ansvar som leverantör av medicintekniska produkter och läkemedel på ett effektivt och säkert sätt. Informationen kan lämnas till oss via t.ex. e-post, telefon eller via vår hemsida. Informationen kan även komma att nå oss via tredje part.

När du köper en produkt, utbildning eller tjänst genom att skicka en beställning till oss eller kommunicera med oss via t.ex. e-post, telefon etc. samlar vi in de uppgifter du själv lämnar, såsom namn, arbetsplats och adress, telefonnummer till arbetet och e-post.

Syftet med behandlingen av uppgifter är att kunna leverera varor och tjänster till dig och ditt företag och i övrigt fullgöra vårt avtal med dig som kund, inklusive att kunna administrera dina rättigheter att lämna in klagomål. Information om dina inköp behandlas också för att uppfylla lagkrav, inklusive bokföring, redovisning och spårbarhet av produkten.

Information om vilka produkter du köper och eventuellt returnerar lagras i vårt ERP-system och för lagstadgad spårbarhets skull kommer denna information inte raderas.

Om vi registrerar information om dig i vårt CRM-system (Customer Relationship Management) eller kundportal i förekommande fall kommer du att informeras om detta. De uppgifter vi har lagrat om dig är endast tillgängliga för anställda hos Vingmed och kommer att raderas eller anonymiseras fem år efter att vi inte längre har dig som kund eller 5 år efter att pågående dialog har avslutats. Vi registrerar endast allmän information.

Om du har samtyckt till att ta emot nyhetsbrev och liknande kan detta när som helst återkallas. Kontakta oss vid behov (se kontaktuppgifter i avsnitt 7).

I vissa fall kan vi leverera produkter direkt hem till en privatperson. Detta görs efter en finansiering från en kommun eller en beställning från ett sjukhus. I sådana fall lagrar vi namn, adress, telefonnummer, CPR-nummer (CPR-nummer är ett personnummer och lagring av CPR-nummer gäller endast i Danmark) och vilka produkter vi har levererat. I förekommande fall lagras CPR-numret för att göra en unik identifiering i samband med fakturering och kommunikation med din kommun eller sjukhus. Den rättsliga grunden för denna behandling är den danska dataskyddslagen §11 (3).

Den insamlade informationen kommer inte att användas för profilering. 

Undersökningar
Då och då kan vi bjuda in dig att delta i en undersökning för att fastställa nivån på kundnöjdheten eller identifiera potentiella förbättringsområden. Vi kan skicka dig en specifik inbjudan att delta i en sådan undersökning baserat på vårt legitima intresse av att genomföra undersökningen. Du kan när som helst välja bort att ta emot den här typen av kommunikation.

De personuppgifter som samlas in för undersökningen kan inkludera ditt namn, e-postadress, telefonnummer, undersökningsresultat och eventuella textmeddelanden som du har skrivit i undersökningen.

Affärssyftet och det berättigade intresset av att samla in dina uppgifter är att kunna svara på eventuell feedback från dig, det vill säga:

 • Om du har pekat ut ett problem som vi behöver lösa
 • För att få ytterligare insikt i den upplevelse du har beskrivit
 • För att informera dig om åtgärder som vi kan vidta internt för att lösa ditt problem eller förbättra din upplevelse

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är artikel 6.1 b, c och f i dataskyddsförordningen.

Rapportering av biverkningar
Vi kommer alltid att få rapporter om biverkningar i anonymiserad form med ett ärende-ID-nummer. för att identifiera rapporten. Eftersom alla personuppgifter, inklusive sådant ärende-id, betraktas som personkänsliga uppgifter kommer vi dock att hantera dessa rapporter i enlighet med detta och kommer alltid att vidarebefordra sådana rapporter till relevanta mottagare via krypterad e-post.

3. Mottagare av personuppgifter
Information om ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt eventuellt ordernummer och specifika leveransförfrågningar vidarebefordras till logistikpartners som ansvarar för leverans av varor till dig. Dina uppgifter kan även komma att lämnas ut till tredje part om det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter i samband med produktåterkallelser, korrigerande åtgärder eller biverkningar. I detta sammanhang kommer den tredje parten endast att vara tillverkaren av utrustningen eller den nationella behöriga myndigheten.
Personuppgifter lagras på servrar som drivs av våra IT-leverantörer. Vi har personuppgiftsbiträdesavtal med alla våra IT-leverantörer för att säkerställa att personuppgifter skyddas i enlighet med dataskyddsförordningen.
De lagrade personuppgifterna skyddas av brandväggar. Individuella lösenord krävs för att få tillgång till våra IT-system. All information lagras inom EU/EES.

Cookies på vår webbplats
Vi kan använda cookies och andra internetidentifierare för att möjliggöra implementeringen av onlinetjänster och förbättra den övergripande användarupplevelsen på vår webbplats. Cookies är små textfiler som vår webbplats skickar till användarens webbläsare. De tjänar olika syften, inklusive men inte begränsat till:

a) Nödvändiga cookies: Dessa cookies är nödvändiga för den grundläggande funktionaliteten på vår webbplats, vilket gör det möjligt för användaren att navigera runt på webbplatsen och använda dess kärnfunktioner.

b) Analyscookies: Dessa cookies samlar in information om hur besökare använder vår webbplats. De hjälper oss att förstå vilka sidor som besöks mest, hur användare interagerar med vårt innehåll och gör det möjligt för oss att göra datadrivna förbättringar av våra tjänster.

c) Preferenscookies: Preferenscookies lagrar användarspecifika inställningar, såsom språkpreferenser och anpassningar, för att förbättra användarens upplevelse.

d) Marknadsföringscookies: Vissa cookies kan användas för marknadsförings- och reklamändamål, vilket gör att vi kan leverera skräddarsytt innehåll och annonser baserat på användarens intressen. 

De cookies som används på vår webbplats kan antingen tillhöra och drivas av Vingmed eller tredjepartsleverantörer. Tredjepartscookies används för specifika funktioner, analyser och marknadsföring.
Användare av våra onlinetjänster kan ge eller återkalla sitt samtycke till användningen av cookies via sina webbläsarinställningar. Att inaktivera cookies kan påverka användarens möjlighet att komma åt vissa funktioner på vår webbplats.

 1. Rättslig grund
  Den rättsliga grunden för att vi ska behandla dina personuppgifter är avtalet/kontraktet/beställningen, jfr. artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen och/eller lagstiftningen, jfr. GDPR, artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen och/eller för att vi ska kunna fullfölja ett berättigat intresse. Det berättigade intresset som motiverar behandlingen är marknadsföring av produkter och/eller tjänster.
 1. Säkerhet
  Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot att personuppgifter oavsiktligt eller olagligt förstörs, förloras, ändras eller försämras, samt kommer till obehörigas kännedom eller missbrukas.
 1. Dina rättigheter
  I samband med registreringen av dina uppgifter och din kontakthistorik har du följande rättigheter:
  – Rätt att få tillgång till de uppgifter som vi har registrerat om dig, jfr. artikel 15 i förordningen
  – Rätt att få uppgifter rättade eller raderade, jfr. artiklarna 16 och 17 i förordningenR
  – Rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter, jfr. artikel 21 i förordningen+

Du kan läsa mer om dina rättigheter här:

Danmark www.datatilsynet.dk
Norge www.datatilsynet.no
Sverige www.imys.se
Finland  www.tietosuoja.fi/

 

 1. Kontaktuppgifter
  Vingmed är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Om du har några frågor eller vill utnyttja rättigheterna ovan, vänligen kontakta:
Vingmed A/S
Birkerød Kongevej 150B
DK-3460 Birkerød
Danmark
Tel. + 45 45 82 33 66
E-post: persondata@vingmed.dk
Hemsida: www.vingmed.dk
Vingmed AS
Solbråveien 13
1383 Asker
Norge
Tel: +47 67580680
E-post: personvern@vingmed-as.no
Hemsida: www.vingmed-as.no

Vingmed AB
Datavägen 9A
175 26 Järfälla
Sverige
Tel: +46 (0)8-583 593 00
E-post: integritet@vingmed.se
Hemsida: www.vingmed.se

Vingmed Oy
Olarsluoma 12 B,
02200 Esbo
Finland
Tel: +358 20 73 00 350
E-post: tietopyynto@vingmed.fi
Hemsida: www.vingmed.fi

Vad söker du efter?

Tyvärr kunde inga resultat hittas.

Andnings-befuktning/ Nasal högflödesterapi

Bronkoskop Engångs från Vathin

Defibrillatorer från Philips

Kärlaccess

Non invasive ventilering

Patientövervakning

Sladdlöst ultraljud från Clarius

Timdiures UnoMeter™ 500

Övertrycks-manschetter InfuseIT

Grip-Lok Fixeringsförband

Desinfektionsmedel

Diskdesinfektor och torkskåp för endoskop

Fallprevention

Integration för operationssalar

IT-Ergonomi för vården

Kirurgiska monitorer

Medicinska paneldatorer och tillbehör

Sluten läkemedelskedja

Bronkoskop Engångs från Vathin

Diskdesinfektorer och torkskåp

Intervention inom Neuro

Interventionell kardiologi

Interventionell onkologi

Interventionell radiologi

Perifer Intervention

Defibrillatorer från Philips

Diagnostiskt EKG från Philips

Interventionell kardiologi

Pocket ECG System för arytmiövervakning

Allmänkirurgi

Autotransfusions system

Biopsi

Blod- och vätskevärmare

Bröstkirurgi

Cancerkirurgi

Dermatologi

Fluoroscerande teknik

Hemostatikum/ Sealant/ Lim

Hjärtkirurgi

Infektionsprevention och operationstextilier

Kirurgiska instrument

Kärlkirurgi

Säker hantering av stickande/skärande gods

Urologi

Blodgas/ Patientnära helblodsanalys

Patientnära koagulations-diagnostik

Lab.tillbehör

Fosterövervakning

Neonatalogi

3M™ Comply™ – Indikatortejp

ETS - Elektroniskt testsystem

Fuktighetsbevarande påse

Godskontroll - Attest™ Auto-reader

Kemisk integrator - 3M™ Comply™ SteriGage™

Maskinkontroll - 3M™ Comply™ Bowie-Dick Testpaket

Packskynken

Rengöringskontroll - 3M™ Clean-Trace™ ATP System

Steriliseringspåsar

Undersökningshandskar

Aircon Gen2 från Wilamed

Oxi-plus™ – Nasal högflödesterapi

HeartStart FRx

Tempus ALS

Efficia DFM100

HeartStart Intrepid

HeartStart HS1

Intellispace Corsium

Emergency Care Informatics Suite

CVK:er från Arrow Teleflex

Grip-Lok Fixeringsförband

Masker för non invasive ventilation

Trilogy EV300

Patientövervakning i MR-miljö MR400

Philips EarlyVue VS30

Clarius PAL HD3

Tristel Duo ULT

Tristel Trio Wipes

Tristel FUSE

Diskdesinfektor WD4200

Diskdesinfektor WD440

Diskdesinfektor WD440 PT

EndoHigh processkemikalier

Torkskåp DRY 320 och DRY 300D

Process Manager

Humanscale T7

MedLink

ViewPoint V6

Humanscale läkemedelsvagnar

STOCKART© läkemedelsautomater

Swisslog Healthcare läkemedelsrobotar

Diskdesinfektor WD440

Diskdesinfektor WD4200

Diskdesinfektor WD440 PT

EndoHigh processkemikalier

Torkskåp DRY 320 och DRY 300D

Process Manager

Kundanpassade uppdukningsset

Skydds-glasögon för röntgenlab

Starsystem

Kundanpassade uppduknings- och tryckmätningsset

Impella Hjärtpump

Inoue-ballonger för PTMC

Coronarstent och ballonger

PCI-ballonger och katetrar

Skydds-glasögon för röntgenlab

Structural Heart

Starsystem

Tryckledaren Wirecath

EmboCept® S Mikropartiklar

SIRTex radioembolisering

STARmed RF-ablation

Adept System

EGIS Stentar

Imactis - navigeringssystem för CT punktioner

3mensio Vascular

Adept – system för femoralis access

Aperto OTW från Cardionovum

Introducers

Kundanpassade uppdukningsset

Läkemedels-ballongen LegFlow

Lifetech - Plugg för kärlocklusion

Skydds-glasögon för röntgenlab

Efficia DFM100

HeartStart FRx

HeartStart HS1

HeartStart Intrepid

Intellispace Corsium

Tempus ALS

Emergency Care Informatics Suite

Holter för långtids-EKG

IntelliSpace ECG, EKG-lagringssystem

PageWriter EKG-skrivare

ST80i arbets-EKG-system

Coronarstent och ballonger

Impella hjärtpump

Inoue-ballonger för PTMC

Kundanpassade uppduknings- och tryckmätningsset

PCI-ballonger och katetrar

Starsystem

Structural Heart

Tryckledaren Wirecath

Gore’s sortiment

BioGlue® Vävnadslim

IC-Flow® Imaging System®

Integuseal

Verdye – Indocyaningrön (ICG)

Neoprobe® Control Module

Osteo-Site Benbiopsi-nålar

Osteo-Site Bencement

Osteo-Site Cementblandare

Osteo-Site Injektorer

Quick-Core biopsinål och set från IZI-Medical

SCOUT® Radarmarkörer

Belmont® Rapid Infuser RI-2

Belmont® Hypertermia Pump

Belmont® Buddy Lite/Buddy Lite AC

HydroMARK bröstmarkör

Neoprobe® Control Module

SCOUT® Radarmarkörer

Vacuum Assisterad Bröstbiopsi (VAB)

IC-Flow® Imaging System®

Verdye – Indocyaningrön (ICG)

Hudstans

Hudstans med kolv/punsch

Ringkurett

IC-Flow® Imaging System®

Verdye – Indocyaningrön (ICG)

BioGlue® Vävnadslim

Impella CP® med SmartAssist®

Impella 5.5® med SmartAssist®

Impella RP®

IMPELLA® – Korttidsstöd för hjärtat

Drapering och operationstillbehör

Kundanpassat uppdukningsset

Munskydd, andningsskydd och visir

Operationsrockar

Packskynken

Undersökningshandskar

Bulldoggar/Clips (Yasargil, Heifetz, Reliance)

Engångsprodukter

Hakar

Instrumentvård galler, instrumentskydd, m.m)

Kompletta set

Kärlklämmor

Nålförare

Pincetter

Saxar

Scanturian MIS (minimal invasiva)

VATS/MIS-instrument

Övriga instrument

BioGlue® Vävnadslim

Radiofrekvensbehandling av Varicer

Tumescencepump Dispenser DP 30

BladeCASETTE Knivbladsavdragare

BladeFLASK Knivbladsavdragare

BladeNeedleSYSTEM knivbladavdragare

SnapIT Ampullöppnare

Memokath nitinolstent

AbioSCOPE Patientnära instrument för snabbt påvisande av sepsis

GEM Premier ChemSTAT patientnära helblodsanalysator

GEM Premier 5000- blodgasanalysator från Werfen

ROTEM/Tromboelastometri

Hemochron Signature Elite

HeProCalc Guidad perfusionssystem

VerifyNow

RAD-SURE™ Blodbestrålningsindikatorer

Avalon bälteslös CTG

Avalon CL – Trådlöst fosterövervakningssystem

Avalon FM30 CTG-utrustning

Bukband för fosterövervakning

CTG-papper

Intrauterin tryckmätare Koala

Pregnabit Pro – CTG-övervakning i hemmiljö

Skalpelektrod Goldtrace

Neo-doppler från Cimon Medical

HALYARD* QUICK CHECK* Packskynke

HALYARD* SMART-FOLD* Packskynke

HALYARD* QUICK CHECK INTERLEAVED* Packskynke

HALYARD* Sequential Packskynke

PURPLE NITRILE* MAX Undersökningshandske