AngioVac är ett perkutant system bestående av venkanyl och slangset för bypass designat för att ta bort större tromber ur vensystemet, till exempel tromboser i Vena Cava, höger förmak eller lungembolier.

Nya Angiovac  generation 3 är en metallförstärkt 24F kanyl för vendränage. Den är designad med en nitinol förstärkt, expanderbar, trattformad spets. Kanylen finns att beställa med två vinklar 20 samt 180 grader.  Den trattformade spetsen ökar det venösa återflödet, möjliggör att hela trombmassor kan följa med flödet ut och förhindrar tilltäppning av kanylen.

Slangsetet och kanylen kopplas samman med en centrifugalpump för veno-venös bypass och ett filter där trombmassor fångas upp och direkt kan visualiseras. Blodet förs samtidigt tillbaka via en reinfusionskanyl i en annan större ven och medför därmed minimal cirkulatorisk påverkan på patienten.