tork

DRY 320 är ett torkskåp för säker torkning och förvaring av 10 flexibla endoskop. Torkskåpet är designat för utomordentlig ergonomi, användarvänliga funktioner samt optimal placering av endoskop. DRY320 uppfyller kraven i EN 16442.

Wassenburg DRY320 har designats med fokus på ergonomi och har ett unikt ”pull-down” system för enkel och säker placering av endoskopen. Förutom att endoskop kan hängas in och tas ut ur torkskåpet på ett enkelt och ergonomiskt sätt oavsett användarens längd finns ytterligare användarvänliga funktioner som LED-indikator på varje hängare som visar status för processen, status- och positionsindikering i färg på touchskärm samt automatisk dörröppning. DRY320 kan kopplas till Process Manager för spårbarhet genom hela processen i diskdesinfektor och torkskåp.

För torkskåp av genomräckningsmodell erbjuder vi DRY300D.

För mer information angående DRY320 och DRY300D, se produktblad eller kontakta Vingmed AB.