Sluten läkemedelskedja säkerställer att rätt läkemedel når rätt patient, vid rätt tidpunkt från det att läkemedlet ordinerats tills det att läkemedlet når patienten.


Att införa sluten läkemedelskedja hjälper till att förhindra felaktig medicinering, förhindra missbruk samt minskar svinnet. En kostnadsbesparande investering som också skapar säkrare hälsoinstitutioner för både vårdpersonal, patienter och anhöriga. Vingmed levererar automatiserade lager, packnings- och dispenserlösningar, vagnar samt läkemedelsautomater som är anpassade för en sluten läkemedelskedja.

Vår strategi är att vara den ledande aktören inom området för sluten läkemedelskedja i Norden. Därför har vi samlat de aktörer som vi tror har bäst förutsättningar inom respektive område. Vår roll som distributör innebär att ta ett helhetsansvar med integration, funktion och support med lokala resurser.

Nedan finner ni ett urval av vår portfölj inom området. Vill ni komma i kontakt med någon av våra produktspecialister kan ni ta kontakt med vår växel på telefonnummer 08-583 593 00 alternativt maila till info@vingmed.se.

STOCKART© läkemedelsautomater

STOCKART© med deras läkemedelsautomater erbjuder en lösning för processhantering inom läkemedelshantering och är framtagen för att ökad patientsäkerhet och kostnadskontroll. Stockarts lösning fungerar som fristående system eller kan vara en del i den slutna läkemedelskedjan.

Sortimentet sträcker sig från fristående mindre stationer till större integrerade lösningar.

För mer information kring sortimentet hänvisar vi till tillverkarens hemsida som ni hittar i länken ovan till höger.

Swisslog Healthcare läkemedelsrobotar

Rätt medicin, på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Läkemedelsrobotarna från Swisslog Healthcare hanterar, förvarar, och distribuerar  medicin på både dos- och paketnivå.

Genom att implementera dessa lösningar ökar patientsäkerheten, värdefull tid frigörs för vårdgivaren och endast korrekt mängd hanteras vilket minskar svinn.

En viktig komponent i sluten läkemedelskedja. För mer information kring sortimentet hänvisar vi till tillverkarens hemsida som ni hittar i länken ovan till höger.

Humanscale läkemedelsvagnar

MedLink™, nästa generation i smarta lösningar för vård av omsorg, transporterar medicin, hämtar och visar patientdata och hjälper till att vårdpersonal kan säkerställa leverans av medicin för att främja patientsäkerheten. MedLink™ är utformat för att minska mänskligt fel och stöder sluten läkemedelskedja.

För mer information kring sortimentet hänvisar vi till tillverkarens hemsida som ni hittar i länken ovan till höger.