Nytt sätt att monitorera de allra minsta med välkänd beprövad metod

Med Neo-doppler kan du kontinuerligt monitorera blodflödet i hjärnan hos barn med öppen fontanell.

Neo-doppler är utvecklad av forskare i Norge och använder sig av ofokuserat ultraljud för att kunna följa förändringar i blodflödet i barnets hjärna.

Med hjälp av en sensor som placeras på barnets fontanell skickas dopplersignaler för att mäta blodflödet o ett område i barnets hjärna. Från barnet sänds signalerna till en monitor. På monitorn kan sedan användaren se dopplerkurvor och flödestrender och följa flödes-mätvärden på ett enkelt sätt.

Mätvärden och kurvor visar flödet här och nu, utan fördröjning vilket ökar chanserna att förebygga skador på barnets hjärna till följd av flödesstörningar.