Beräkna och monitorera Heparin och Protamin i real-tid 

Den enda lösningen för perfusionisten att monitorera all viktig information under hjärtoperationer.

 

HeProCalc – Guidad perfusionssystem

Varje år rapporterar thorax kliniker över hela världen om koagelbildningar i filter, oxygenatorar och reservoarer i det extrakorporala systemet, som orsakas av otillräcklig antikoagulation. Detta orsakar en enorm risk för att skada patienten och är en mardröm för perfusionisten.

HeProCalc är ett verktyg för säkrare och bättre kontroll av koagulationen i samband med hjärtkirurgi och extrakorporal cirkulation.

HeProCalc -programvaran använts rutinmässigt på flera sjukhus och har använts vid mera än 6000 hjärtoperationer med utmärkt resultat.

 

Fördelar med HeProCalc:

  • Koagulationsöversikt och vägledning i realtid under hela proceduren
  • Förbättrad patientsäkerhet genom tidiga meddelanden och larmfunktioner
  • Utmärkt verktyg för perfusionisten för att kontrollera antikoagulation
  • Patientindividuella relaterade Heparin- och Protamin beräkningar
  • Heparin respons beräkning
  • Automatiska rapporter om varje fall för utskrift
  • Exportera data enkelt för forskning och andra datavetenskapliga projekt