3D-Packshot-GM-Cel-Standard1

Vingmed saluför Gelitas breda sortiment av hemostatika. Dessa resorberbara hemostatika-produkter består av oxiderad cellulosa och gelatin.

Produkten finns som Gelita-cel Standard och Gelita-cel X-sorb som är absorberbar oxiderad cellulosa gauze. Gelita-Spon och Gelita-spon Rapid är andra produkter från Gelita som består av absorberbar gelatin.

Senaste produkten är Gelita-Spon® Rapid3, som är nästa generation av Gelatin Sponge hanterar betydande blödningar fort och effektivt med en ny tidsbesparande State-of art-lösning.
”Gelita-Spon Rapid är inte bara en sponge – Den är ett instrument.”

  • Läggs torr ner i operationsområdet
  • Effektivare och snabbare hemostas än traditionella Spongeprodukter
  • Sparar tid i operationssalen
  • Fäster direkt vid vävnaden.