Hemochron Signature Elite-systemet erbjuder den bredaste menyn för snabb helblods-hemostasdiagnostik och övervakning, inklusive både höga och låga heparinnivåer (ACT+ och ACT-LR) samt PT (PK-INR) och APTT.

Idealisk för en rad olika avdelningar, men inte begränsade till dessa: Thorax Operation, PCI, EL-fys., interventionel radiologi, neuro intervention, ECMO samt operationer. I stort sett för alla situationer där Heparin används.