GEM Premier 5000 blodgasanalysator ger användaren mer tid för patienten och förbättrad patientvård med kvalitetssäkrade provsvar och minimalt underhåll.

I GEM Premier 5000 ingår automatiserad kvalitetssäkring av varje prov. Nu med nästa generation av Intelligent Quality Management (iQM2), med IntraSpect™-teknik, upptäcks potentiella fel före, efter och under analys av provet, med automatisk korrigering av upptäckta fel och händelseloggar för fullständig spårbarhet  av all instrumentaktivitet i realtid.

Dessutom är det otroligt enkelt att använda GEM Premier 5000 – lättmanövrerade menyer, underhållsfri och alla reagens, inklusive kvalitetskontroller, finns i en och samma ”GEM PAK” reagenskassett, som bara behöver bytas en gång i månaden. Enkelt och säkert!

GEM Premier 5000 blodgasanalysator – mer tid för patienten och förbättrad patientvård.