BioGlue

Från CryoLife kommer BioGlue® som använts vid fler än 850,000 kirurgiska procedurer och säljs till ca 70 länder. Produkten lanserades 1998.

The Solution For Sealing, Adhering And Reinforcing Tissue
BioGlue® är godkänt för att limma, försegla och förstärka mjuk vävnad.

– Klart att användas inom 1 minut
– Full styrka efter 2 minuter.
– Förvaras i rumstemperatur (+1° till +25º)
– Två-komponents lim

BioGlue® är CE-märkt inom tre användningsområden.

Indikationer
BioGlue® Vävnadslim är indikerad för användning till vuxna personer inom ALLA områden där läckage av vätska, luft och blod kan förekomma.

CE Godkänt
BioGlue® är CE godkänt för användning i samband med hjärt– och kärloperationer, lungoperationer och lagning av mjuk vävnad.

BioGlue® skall användas som ett hjälpmedel tillsammans med kirurgiska standardmetoder som suturer, stapler, diatermi och/eller patcher för att förstärka, täta eller reparera mjuk vävnad. BioGlue skall ses som ett komplement till traditionell suturteknik.

BioGlue® kan även appliceras för att täta och/eller förstärka skadad vävnad där andra ligaturer eller konventionella metoder är ineffektiva eller icke genomförbara. Detta kan vara på mjuk vävnad i hjärta, kärl, lungor, urologi, esophagus, gastrointestinal och colorectalt samt andra bukorgan som bukspottkörtel, lever, mjälte, gallgångar.