Mycket användarvänligt instrument för patientnära analys av PSP (Pancreatic Stone Protein), vid misstanke om sepsis.

Ännu tidigare markör för påvisande av sepsis jämfört med procalcitonin och CRP.

Svarstid: cirka 7 minuter inklusive preparering av provet för analys.

Helblodanalys: EDTA- eller litiumheparinblod.

Hög känslighet och specificitet