Vår Mission

Med vårdsektorn i Sverige som partner, kompetent personal och genom samarbete med leverantörer av innovativ medicinteknik, bidrar vi till förbättrade överlevnadsnivåer och ökad livskvalitet.

Vi uppfyller kundernas förväntningar när det gäller support, utbildning och teknisk service inom vårt område av avancerad medicinteknik.

Vår Vision

Vingmed ska vara den ledande distributören i Sverige av medicinteknik som används inom diagnostik och behandling.

Ur teknisk och innovativ synvinkel ska vi ligga i framkant och uppfattas som ett respekterat och välkänt varumärke.

Vi ska vara den mest tilltalande arbetsplatsen som attraherar och behåller ledande experter inom vårt område.

Vår Värdegrund

  • Expertis och engagemang
  • Respekt och lojalitet
  • Säkerställda leveranser
  • Professionalism
  • Miljö och socialt ansvar

Affärsidé

Vingmed ska vara en ledande skandinavisk distributör av tekniskt krävande eller unik utrustning och engångsartiklar avsedda för diagnos, övervakning och behandling av patienter på sjukhus samt tjänster knutna till dessa produkter.

Produkterna som Vingmed marknadsför ska kännetecknas av att de kräver specialkompetens med hänsyn till utbildning, uppföljning och service. Vi ska ha korta svarstider vid förfrågningar samt hög leveranssäkerhet. Vingmed ska på egen hand eller tillsammans med leverantörer, kunder eller forskningsinstitutioner delta i utbildning, klinisk prövning eller FOU-aktiviteter för att medverka till säkrare, bättre och mer kostnadseffektiv patientbehandling.

Vingmeds leverantörer ska vara – eller ha möjlighet att bli – en av de främsta inom sina områden.
Vingmed ska genom hög etisk standard och kompetens hos medarbetarna inarbeta totalkvalitet i leveranserna och därigenom etablera ett nära och förtroendefullt samarbete med kunderna.

Vingmed ska sätta kunden i fokus och behandla sina medarbetare på ett sätt som visar att dessa är företagets viktigaste resurs.