Vår Mission

I partnerskap med vårdsektorn i Sverige med mycket kompetenta och engagerade anställda och i samarbete med leverantörer av innovativa produkter av hög kvalitet bidrar vi till förbättrade överlevnadsnivåer och förbättrad livskvalité.

Vi uppfyller kundernas förväntningar när det gäller support, utbildning, teknisk service och professionell logistik inom vårt område för distribution av avancerade medicinska produkter.

Vår Vision

Vingmed ska vara den ledande distributören av produkter, tjänster, teknisk service samt innovationer som bidrar till en bättre, säkrare och effektivare sjukvård.

Ur en teknisk och innovativ synvinkel ska vi ligga i framkant och bli erkända, respekterade och välkända under vårt eget varumärke.

Vi strävar efter att vara den mest tilltalande arbetsplatsen och att attrahera och behålla dom ledande experterna i branschen.

Vår Värdegrund

  • Expertis
  • Engagemang
  • Respekt
  • Lojalitet
  • Professionalism
  • Socialt och miljömässigt ansvarstagande

Affärsidé

Vingmed ska vara en ledande skandinavisk distributör av tekniskt krävande eller unik utrustning och engångsartiklar avsedda för diagnos, övervakning och behandling av patienter på sjukhus samt tjänster knutna till dessa produkter.

Produkterna som Vingmed marknadsför ska kännetecknas av att de kräver specialkompetens med hänsyn till utbildning, uppföljning och service. Vi ska ha korta svarstider vid förfrågningar samt hög leveranssäkerhet. Vingmed ska på egen hand eller tillsammans med leverantörer, kunder eller forskningsinstitutioner delta i utbildning, klinisk prövning eller FOU-aktiviteter för att medverka till säkrare, bättre och mer kostnadseffektiv patientbehandling.

Vingmeds leverantörer ska vara – eller ha möjlighet att bli – en av de främsta inom sina områden.
Vingmed ska genom hög etisk standard och kompetens hos medarbetarna inarbeta totalkvalitet i leveranserna och därigenom etablera ett nära och förtroendefullt samarbete med kunderna.

Vingmed ska sätta kunden i fokus och behandla sina medarbetare på ett sätt som visar att dessa är företagets viktigaste resurs.