Vår Mission

Vi bidrar till förbättrad livskvalitet och ökad överlevnad i samarbete med hälso- och sjukvårdssektorn i Sverige, genom våra kompetenta och engagerade medarbetare samt våra leverantörer av högkvalitativa innovativa produkter

Vi uppfyller våra kunders förväntningar när det gäller support, utbildning och teknisk service inom vårt område – distribution av avancerade medicintekniska produkter.

Vår Vision

Vingmed ska vara den ledande distributören av produkter, tjänster, teknisk service samt innovationer som bidrar till en bättre, säkrare och effektivare sjukvård i Sverige.

Vi ska ligga i framkant när det gäller teknik och innovationer, och respekteras inom vår bransch samt  vara väl kända under vårt eget varumärke.

Vi strävar efter att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i vår bransch för att kunna attrahera och behålla ledande specialister.

Affärsidé

Vingmed ska vara en ledande skandinavisk distributör av tekniskt krävande eller unik utrustning och engångsartiklar avsedda för diagnos, övervakning och behandling av patienter på sjukhus samt tjänster knutna till dessa produkter.

Produkterna som Vingmed marknadsför ska kännetecknas av att de kräver specialkompetens med hänsyn till utbildning, uppföljning och service. Vi ska ha korta svarstider vid förfrågningar samt hög leveranssäkerhet. Vingmed ska på egen hand eller tillsammans med leverantörer, kunder eller forskningsinstitutioner delta i utbildning, klinisk prövning eller FOU-aktiviteter för att medverka till säkrare, bättre och mer kostnadseffektiv patientbehandling.

Vingmeds leverantörer ska vara – eller ha möjlighet att bli – en av de främsta inom sina områden.
Vingmed ska genom hög etisk standard och kompetens hos medarbetarna inarbeta totalkvalitet i leveranserna och därigenom etablera ett nära och förtroendefullt samarbete med kunderna.

Vingmed ska sätta kunden i fokus och behandla sina medarbetare på ett sätt som visar att dessa är företagets viktigaste resurs.