Miljöcertifiering och miljöpolicy

Våra medarbetare ska ha hög miljömedvetenhet, och sträva efter att vara väl insatta i våra kunders miljöaspekter och miljömål.
Vi vill alltid sträva efter att minska vår miljöbelastning och öka vår positiva miljöeffekt, såsom att minska eller eliminera källor till föroreningar.

Vi vill bidra till att våra kunder uppfyller sina miljömål genom att vi i möjligaste mån väljer leverantörer med miljöfokus och miljöanpassade produktionsprocesser.
Vi följer kontinuerligt upp att vi efterlever relevant lagstiftning.

Miljöcertifiering
Våren 2013 tog Vingmed ytterligare ett steg framåt i vårt miljöarbete genom att miljöcertifiera företaget mot ISO 14001:2004, och vi är nu certifierade mot den allra senaste standarden ISO 14001:2015.