Miljöcertifiering och miljöpolicy

Våra medarbetare ska ha hög miljömedvetenhet och sträva efter att vara väl insatta i våra kunders miljöaspekter och miljömål.

Vi vill alltid sträva efter att minska vår miljöbelastning och öka vår positiva miljöeffekt, såsom att minska eller eliminera källor till föroreningar.

Vi vill bidra till att våra kunder uppfyller sina miljömål genom att i vår tur välja leverantörer med högt miljöfokus vid val av material, produktionsprocesser och transport.

Vi följer kontinuerligt upp att vi och våra leverantörer efterlever relevant lagstiftning genom hela leverantörsledet.

Robert Lindesjö
CEO

Miljöcertifiering
Våren 2013 tog Vingmed ytterligare ett steg framåt i vårt miljöarbete genom att miljöcertifiera företaget mot ISO 14001:2004, och vi är nu certifierade mot den allra senaste standarden ISO 14001:2015.