Historik

Vingmed bildades 1968 i Norge. Företaget skiljdes ut ur Vingtor som sedan tidigare hade sin bas inom marin elektronik, men som utökade sin verksamhet genom att ta upp medicintekniska produkter i sitt sortiment. Grundare av Vingmed AS var Arne Wøien som tillika var ägare till Vingtor. I och med bildandet av Vingmed AS renodlades verksamheten, och grundstenen till Vingmed-gruppen som medicinteknisk företagsgrupp var lagd.

Vingmed AS blev snabbt en kommersiell partner i norsk forskningsmiljö. Forskningen och utvecklingen koncentrerades kring möjligheterna med ultraljudsdiagnostik, under ledning av Bjørn Angelsen vid NTH i Trondheim. Väsentliga element var utveckling av avbildningsutrustning som kunde kombineras med doppler, utveckling av prober och efter hand, nödvändigheten av färgdoppler. Liv Hatle, på den tiden läkare i Trondheim, hade en idé om att mäta öppningsarean på mitralisklaffen med hjälp av ultraljud och blev i sammanhanget en viktig samarbetspartner. Denna metod blev sedermera en standard inom ultraljudsdiagnostik. Samarbetet mellan Vingmed och Liv Hatle har fortsatt genom åren och pågår fortfarande. Ytterligare ett exempel på konstruktivt samarbete är K.V Hall som tillsammans med Rikshospitalet i Oslo lade grunden för utvecklingen av Hall-Medtronic, mekanisk hjärtklaff.

Till en början skedde dessa aktiviteter i Vingmed AS, men 1986 bildades Vingmed Sound AS, med säte i Horten. Vingmed Sound utvecklades till ett av de ledande företagen inom ultraljud för hjärtdiagnostik. och ägs numera av General Electric under namnet GE Vingmed Ultrasound. GE Vingmed Ultrasound tillhör de internationellt ledande aktörerna inom ultraljud. Forsknings- och produktionsanläggningen för Vingmed-delen finns fortfarande kvar i Horten.

Vingmeds engagemang och intresse av att samarbeta med kliniker och forskare, för att på så sätt bidra till utveckling av produkter och applikationer, ligger även idag som en naturlig och viktig del i Vingmeds arbetssätt.

Vingmed AB bildades 1979, med tyngdpunkten av verksamheten på dialysprodukter. De följande åren utvecklades bolaget och verksamheten breddades. I dag är Vingmed AB, förutom dialys, verksamma inom kardiologi, radiologi, endoskopi, intensivvård, obstetrik/gynekologi, medicinsk IT samt thorax- och kärlkirurgi.

1988 bildades Vingmed Holding AS med Vingmed AS i Norge och Vingmed Svenska AB som dotterbolag. 1991 tillkom ViCare Medical A/S i Danmark. 2017 startades Vingmed Oy i Finland. Vingmed-gruppen är Nordens största oberoende leverantör av avancerad medicinteknisk utrustning. Samtliga företag inom Vingmed-gruppen är certifierade mot ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Som en följd av en positiv utveckling av Vingmed-gruppen har vi haft möjlighet att bygga upp en stark finansiell plattform som borgar för stabilitet och trovärdighet på marknaden. Det säkerställer att vi kan stå bakom de åtaganden vi tar på oss gällande leveranser, reservdelsförsörjning, service och support.