IC-Flow® Imaging System®

Publicerades: 9 maj 2017

IC-FlowTM® Imaging System® är världens första handenhet med fluorescerande avbildningssystem samt integrerad touchscreen display. Läs mer här >>