intervention

Effektivare intervention.

Inom området intervention har vi produkter för angio och endovaskulär behandling inom kardiologi, onkologi, neuro och perifer-sidan. Vi förser dig med det du behöver för ett bättre resultat och hjälper dig spara tid. Ett exempel är våra kundanpassade uppdukningsset med allt för en procedur. Du väljer själv vad som ska ingå, från sprutor, kompresser och lakan, till slutna sköljset och tryckset från Namic/Angiodynamics.

Interventionell kardiologi
Från SIS erbjuder vi flera olika specialballonger för PCI t ex NICNano 0.85 och ”högtryckaren” OPN. Från Alvimedica (f.d. CID) kan vi erbjuda läkemedelsstentet CRE8 och från Inspire MD har vi MGuard Prime som är ett s.k. Embolic Protection Stent.

Neurointervention
Från Microvention har vi ett komplett sortiment med innovativa produkter för behandling av intrakraniella anerysm såsom katetrar, ballonger, stents, flowdiverters och coils.

Interventionell onkologi
Från vår leverantör SIRTeX erbjuder vi doser med sfärer för lokal radioembolisering av tumörer i levern, s k SIRT-behandling.

Vingmed är också exklusiv återförsäljare av DCBead® och BeadBlock® från BTG, vilket är produkter för behandling med transarteriell kemoembolisering av tumörer, embolisering av arteriovenösa missbildningar och hypervaskulära tumörer.

Från Galil Medical distribuerar Vingmed ett system för cryoablation – VISUAL-ICE. Cryoablation är en minimalinvasiv behandling av cancertumörer i t ex njure, lunga eller prostata.

Perifer intervention
Här kan vi erbjuda PTA-ballonger från ArraVasc. Från Cardionovum erbjuder vi Legflow och Aperto-DEB-ballongerna.

Vid behandling av aorta aneurysmer kan vi erbjuda standard eller skräddarsydda stentgrafter från Bolton Medical.

Simulator
Från Mentice erbjuder vi den mest validerade endovaskulära simulatorn på marknaden. Med den är det möjligt att träna på olika typer av procedurer, såsom koronarangiografi, neurointerventioner, carotis, perifer angio, EVAR/TEVAR, Left Atrial Appendage ocklusioner, m.m.