Effektivare intervention.

Inom området intervention har vi produkter för angio och endovaskulär behandling inom kardiologi, onkologi, neuro och perifer-sidan. Vi förser dig med det du behöver för ett bättre resultat och hjälper dig spara tid. Ett exempel är våra kundanpassade uppdukningsset med allt för en procedur. Du väljer själv vad som ska ingå, från sprutor, kompresser och lakan, till slutna sköljset och tryckset från Namic/Angiodynamics.

Interventionell kardiologi
Från SIS erbjuder vi flera olika specialballonger för PCI t ex NICNano 0.85 samt ”högtryckaren” OPN och från Alvimedica (f.d. CID) kan vi erbjuda läkemedelsstentet CRE8.

IMPELLA CP®  är ett korttidsstöd för hjärtat som med fördel används vid högrisk PCI eller till patienter i kardiogen chock.

Sedan en tid representerar Vingmed Lifetech. Ett innovativt företag som bl a utvecklat LAmbre – en plugg för stängning av vänster förmaksöra s k LAAO.

Perifer intervention
Här kan vi bl a erbjuda DEB-ballonger från Cardionovum  – Legflow och Aperto.  Dessutom har vi programmet 3mensio för preoperativ planering och dimensionering