Vingmed är sedan 2012 distributör för Stryker Spine ryggimplantat inklusive Interventional Spine produkter samt även benersättnings- och vertebroplastik-produkter från Orthovita. Stryker förvärvade Orthovita 2011.

Ryggkirurgi
Som exempel har vi här nöjet att presentera några av Strykers system:

Xia Spinal System

Strykers Xia 3 Spinal System är ett mångsidigt system med implantat och instrument för deformitets- och thoraco/lumbalkirurgi, som går att sammankoppla med bakre cervikalt OASYS system.
Xia 3 kan användas som både bakre och främre system.
För barn finns Xia 4.5.

Mantis Percutaneous Pedicle Screw System

I Xia-familjen finns även ett perkutant system, MANTIS Percutaneous Pedicle Screw System. Med MANTIS systemet kan man placera kannylerade pedikelskruvar med MIS teknik. Instrumenten är anpassade för MIS teknik vilket gör att man på ett användarvänligt och enkelt sätt kan placera pedikelskruvar och göra stabilisering vid thoraco/lumbal kirurgi med liten påverkan på muskulatur och kringliggande vävnader.
Fördelar med MIS teknik är bl.a. kortare snitt som ger mindre skada på musklerna och är postoperativt mindre smärtsamt för patient.
Risken för infektion är lägre, rehabiliteringen snabbare och sjukhusvistelsen kortare.

iVS / Cortoss

iVS
Produkter, inklusive Orthovitas Cortoss, för vertebroplastik och kyfoplastik.

Cortoss är en injicerbar, icke-resorberbar komposit bestående av korssammankopplade hartser och förstärkande glaskeramiska partiklar. Det har blivit kliniskt prövat för att tillgodose säkerheten och effektiviteten av polymetylmetakrylat (PMMA) för vertebrala förstärkning. Cortoss materialegenskaper skapar flödesegenskaper och fyllningsmönster som kan förbättra den processuella säkerheten och kontrollen.

Bencement

VertaPlex® HV bencement
VertaPlex HV, är en bencement med hög viskositet som bidrar till ökad synlighet och kontroll. VertaPlex ® bencement.

VertaPlex® bencement har utvecklats för läkaren som önskar högre initiala viskositet och längre arbetstid.

SpinePlex® bencement
SpinePlex är ett derivat av Simplex® P bencement. Den innehåller samma polymethyl metacrylate och är tillverkad med samma patentskyddade process.

iVAS®

iVAS® är ett uppblåsbart vertebralt förstärkningssystem.
IVAS System som används under vertebral höjning använder en ballongkateter för att skapa ett tomrum i komprimerad kota och bidrar till att möjliggöra en kontrollerad och styrd cement insprutning.

Benersättning

Benersättning Vitoss för ryggkirurgi.

Vitoss β-TCP har en unikt optimerad struktur, kemi och porositet för att främja ben-inväxt och ombyggnad. Vitoss bengraftsubstitut är det mest använda syntetiskta bengraft med över 425.000 implanterade världen över, 2012. Vitoss Bengraftsubstitut framgång bygger på bevisade resultat och erfarenhet, inklusive ett flertal mänskliga kliniska studier, (inklusive prospektiva och granskade). Vitoss BA, bioaktiva, bengraftsubstitut kombinerar optimerad design för standard Vitoss med ett unikt bioaktiv tillsats som underlättar snabbare benremodellering. Vitoss, Vitoss BA (bioaktiva) bengraftsubstitut är avsedd vid posterolaterala ryggkirurgiska ingrepp och kan användas med sterilt NaCl, autogenous blod och benmärg.