Tristel

Tristels patenterade klordioxidkemi desinfekterar medicinteknisk utrustning och ytor till ett höggradigt rent resultat (”high level disinfection”). Produkterna är enkla och säkra att använda och finns tillgängliga i olika beredningsformer anpassade för olika användningsområden.

 

  • Tristel Duo ULT är klordioxid i skumform avsedd för desinfektion av alla typer av ultraljudsprober och kan även användas till probhållare, kabel och tangentbord mm.

 

 

 

  • Tristel Trio Wipes System är en komplett lösning för höggradig desinfektion av medicinteknisk utrustning utan lumen. Trio Wipes består av tre olika individuellt förpackade servetter. Systemet består av Pre Clean Wipe för rengöring, Sporicidal Wipe för desinfektion och Rinse Wipe för sköljning.
    Trio Wipes kan användas till produkter som exempelvis fiberlaryngoskop, TEE-prober, manometrikatetrar och laryngoskopblad.

 

 

  • I Tristels sortiment finns även desinfektionsmedel för hårda, icke-porösa ytor exempelvis FUSE for Surfaces som är ett flytande desinfektionsmedel för spädning i 5 liter vatten.

 

 

 

 

Tristels produkter desinfekterar med hjälp av klordioxid (ClO2), en mycket effektiv och väldokumenterad bredspektrumbiocid som testats i ackrediterade laboratorier. De ingående beståndsdelarna i klordioxid blandas och aktiveras först i samband med användning och alla produkterna är utformade som ett tvådelat system.

Klordioxid är effektivt mot alla mikroorganismer av betydelse såsom HPV, Hepatit B- och Hepatit C virus, HIV, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Herpes simplexvirus, Mycobacterium terrae, Vancomycin-resistant enterrococcus faecium, Clostridium difficile, Acanthamoeba castellanii mfl Detaljerad information om mikrobiologisk effektivitet finns dokumenterad i ”Microbiology Efficacy Summary” för respektive produkt.

Tristel Duo ULT, Duo OPH och Trio Wipes har alla en kontakttid på 30 sekunder. Kontakttiden för FUSE for Surfaces, som även kan användas till större ytor som golv och väggar, är 5 minuter.

Klordioxid är kompatibelt med en majoritet av material vanliga i medicinteknisk utrustning och har utmärkta säkerhets- och hälsodata när det används i rekommenderade koncentrationer.

Vingmed marknadsför produkter under varumärket Tristel.

 

För Tristel Duo OPH har vi en samabetspartner i Medilens Nordic. För mer information kontakta Medilens Nordic. order@medilensnordic.com

 

  • Tristel Duo OPH är designat specifikt för höggradig desinfektion av medicinteknisk utrustning som används inom oftalmologi.
    Duo OPH är klordioxid i skumform.