MERIT MEDICAL SCOUT® Radar Localization

Radarmarkörer vid BI-RADS 5 och SLN

SCOUT-systemet har kliniskt demonstrerats för att driva värde och förbättra patientresultaten. SCOUT har visat sig förbättra röntgenarbetsflödet och avsevärt minska förseningar till operation. Med hjälp av SCOUT kan kirurger exakt rikta in sig på den drabbade vävnaden för att fastställa dess plats inom 1 mm upp till ett djup av 60 mm, vilket kan innebära mer framgångsrika operationer, optimerade bröstvårdsstrategier och förbättrade resultat för kvinnor.

Patientnöjdhet: Minskade väntetider. Mindre procedursmärta. Minskad oro.

Effektivitet: Färre försenade operationer. Tidigare starttid för operation. Förbättrat radiologiskt arbetsflöde.

Läkartillfredsställelse: Bättre kirurgisk planering. Större tillit. I fas med tidsplanen.

Resultat: Färre sekundära procedurer. Bättre kosmetiska resultat. Förbättrat vårdflöde.