Teknisk support från Vingmed

På vår serviceavdelning arbetar f.n. tolv serviceingenjörer som ansvarar för den tekniska servicen gentemot våra kunder. De utbildas fortlöpande för att alltid vara uppdaterade. Som komplement till våra svenska och skandinaviska resurser finns också extra support att tillgå från våra tillverkare.

Ett viktigt inslag i vår verksamhet är att föra en aktiv kunddialog. Vi är aldrig längre bort än närmaste telefon. Applikationsstöd och support sker löpande från alla våra avdelningar. Under garantitiden erbjuder vi fri uppdatering av all programvara som våra produkter arbetar med. Efter leverans av ny utrustning ställer vi vid vissa operationer upp med medicinsk personal, som hjälper våra kunder att använda utrustningen på bästa sätt.

Service
För att alltid vara garanterad bästa prestanda och tillgänglighet hos en produkt krävs teknisk service och förebyggande underhåll. Vi har en egen topputrustad serviceavdelning. Våra ingenjörer är specialutbildade hos våra leverantörer och utbildas fortlöpande på nya produkter och ny teknik. Kunden kan välja att teckna fullserviceavtal, att köpa service vid behov eller lösningar däremellan. Vi kan erbjuda service anpassad till individuella behov. För att undvika störningar i verksamheten har vi naturligtvis även låneutrustningar.

Kontakta oss för mer information på e-post: service@vingmed.se