Inom områdena koagulation och hemostas har vi idag en mycket väletablerad portfölj med analysinstrument från världsledande tillverkare. Apparaterna som används för mätning av bl.a. tromboelastometri, koagulationstid och respons på antitrobotiska läkemedel är klassificerade som både POC-apparater (patientnära apparater) och Laboratorieapparater. Mätningarna kan integreras med sjukhusens IT-lösningar. Apparaterna används inom alla former av kirurgi, intervention och akut medicin.

Vingmed har hög kompetens inom området, och eftersom koagulation är ett mycket avancerat område, är support och utbildning en naturlig och självklar del av vårt arbete. Samarbetet med våra kunder är avgörande för en väletablerad produkt.

Vårt fokus är alltid att erbjuda våra kunder bästa möjliga utbildning och support.