Shutterstock_Kirurg_kvinna

Specialistkompetens inom kirurgi/Lab

Inom området kirurgi erbjuder vi ett noga utvalt sortiment av produkter från världskända tillverkare., Vi kompletterar med vår specialistkompetens, tillhandahåller utbildningar och ger en anpassad service. Dialogen med dig som kund är viktigare än någonsin när utvecklingen av medicinteknik sker i allt snabbare takt. De flesta av våra produkter kräver att vi initialt finns på plats och ger support, vi ser detta som en självklarhet. Vi förmedlar också dina synpunkter och erfarenheter till våra leverantörer för att driva på utvecklingen ytterligare, era ord och vårt samarbete gör skillnad.

 

Aortaballongpump

När AutoCAT2 WAVE från Teleflex lanserades 2003 var det ett stort steg för aortaballongpumpning. WAVE algoritm i kombination med fiberoptik förenklade och effektiviserade behandlingen radikalt. Innovativ teknik som vi var och fortfarande är ensamma om på marknaden.
Nu äntligen så har vi lanserat AutoCAT 3 (AC3) Optimus som är den tredje generations aortaballongpump, en pump med ett modernare gränssnitt, men med bibehållen patenterade tekniska prestanda som nämns ovan. Detta säkerställer proaktiv pumpning när det behövs som mest.

Impella hjärtpump

Vingmed har historiskt (HeartMate) varit starkt förknippade med hjärtpumpar. Vi är fortfarande djupt involverade i avancerade ”assist devices” som vi ser har en given plats och som räddar liv, Vi har aortaballongpumpar från Teleflex/Arrow men framförallt så har vi ett stort fokus på Impella (Abiomed) hjärtpumpar.  Impella är världens minsta hjärtpump som kan läggas både kirurgiskt och perkutant för att avlasta hjärtats vänster och högerkammare och är godkänd för behandlingstider upp till 14 dagar. Impella finns idag i fyra olika modeller

Bråcknät

Membran och nät från Gore, exempelvis Dualmesh för bråckkirurgi och Gore ́s syntetiska, biologiska nät BIO-A Tissue Reinforcement för exempelvis komplexa ventrala bråck hiatusbråck och stominedläggningar.

Blod och Vätskevärmare

Belmont har ett stort utbud av blod/vätskevärmare från den lilla batteridrivna buddy lite™ för pre-hospitalt bruk. Till den stora Belmont RI-2 för trauma/stor kirurgi med 3 litersreservoar och möjlighet till att transfundera upp till 1000 ml/minut

Cancerkirurgi

Från Belmont Instrument har vi bland annat en HIPEC-pump (Hyperthermia Pump för behandling av metastaserande cancer i bukhålan). Behandlingen innebär att varma cytostatika sköljs i bukhålan efter radikaloperation och borttagande av tumörvävnad.

Hemostatikum

Innovativa och mycket effektiva produkter från CryoLife som BioGlue och PerClot. BioGlue vävnadslim har använts i mer än 850 000 kirurgiska ingrepp av olika slag. Effektiviteten och enkelheten är mycket uppskattat. BioGlue förvaras i rumstemperatur och det är bara att öppna förpackningen, sätta ihop sprutan och den är klar att använda.

PerClot hemostatika är också en mångsidig produkt med mycket hög fästförmåga till blödningsområdet och är färdig att använda direkt från hyllan. Den finns även för laparoskopisk användning och sväller inte efter applicering som många hemostatika gör.

Kranskärlskirurgi/kärlkirurgi

Somahlution lanserar nu med Duragraft  världens första godkända endothelial damage inhibitor för behandling av VGF (vein graft failure). Duragraft används vid uttagandet av venen som en engångsdos vilket gör behandlingen mycket enkel.

Behandling av funktionell mitralis insuffiens

Cardiac Dimensions kommer nu  med Carrillion för behandling av funktionell mitralisinsuffiens. Carrillion består av ett ankare som förs in i sinus coronarius(på vensidan) . Själva ankaret består av minnesmetallen nitinol, vilket innebär att ankaret kan extransplanteras under ingreppet om inte önskat resultat uppnås. Ankaret är inget hinder för framtida kirurgiska eller andra percutana ingrepp mot mitralisklaffen.