Specialistkompetens inom kirurgi

Inom området kirurgi erbjuder vi ett noga utvalt sortiment av produkter från världskända tillverkare., Vi kompletterar med vår specialistkompetens, tillhandahåller utbildningar och ger en anpassad service. Dialogen med dig som kund är viktigare än någonsin när utvecklingen av medicinteknik sker i allt snabbare takt. De flesta av våra produkter kräver att vi initialt finns på plats och ger support, vi ser detta som en självklarhet. Vi förmedlar också dina synpunkter och erfarenheter till våra leverantörer för att driva på utvecklingen ytterligare, era ord och vårt samarbete gör skillnad.

Impella hjärtpump

Vingmed har historiskt (HeartMate) varit starkt förknippade med hjärtpumpar. Vi är fortfarande djupt involverade i avancerade ”assist devices” som vi ser har en given plats och som räddar liv. Vi har idag ett stort fokus på Impella (Abiomed) hjärtpumpar.  Impella är världens minsta hjärtpump som kan läggas både kirurgiskt och perkutant för att avlasta hjärtats vänster och högerkammare och är godkänd för behandlingstider upp till 14 dagar. Impella finns idag i fyra olika modeller

Bråcknät

Membran och nät från Gore, exempelvis Dualmesh för bråckkirurgi och Gore ́s syntetiska, biologiska nät BIO-A Tissue Reinforcement för exempelvis komplexa ventrala bråck hiatusbråck och stominedläggningar. GORE® SYNECOR Intraperitonealt biomaterial används när det finns behov av permanent styrka i intraperitoneal överbryggningstillämpningar för högriskpatienter med ventralbråck.

Blod och Vätskevärmare

Belmont har ett stort utbud av blod/vätskevärmare från den lilla batteridrivna buddy lite™ för pre-hospitalt bruk. Till den stora Belmont RI-2 för trauma/stor kirurgi med 3 litersreservoar och möjlighet till att transfundera upp till 1000 ml/minut. Från Belmont Instrument har vi även en HIPEC-pump (Hyperthermia Pump för behandling av metastaserande cancer i bukhålan). Behandlingen innebär att varma cytostatika sköljs i bukhålan efter radikaloperation och borttagande av tumörvävnad.

Vävnadslim

BioGlue är en innovativ och mycket effektiv produkt från CryoLife. BioGlue vävnadslim har använts i mer än 850 000 kirurgiska ingrepp av olika slag. Effektiviteten och enkelheten är mycket uppskattat. BioGlue förvaras i rumstemperatur och det är bara att öppna förpackningen, sätta ihop sprutan och den är klar att använda.