endo1

Inom området endoskopi erbjuder vi en helhetslösning för rengöring och desinfektion av flexibla endoskop. Ett komplett sortiment av diskdesinfektorer och torkskåp tillsammans med kemikalier, förbrukningsmaterial och andra tillbehör. Mjukvarubaserade spårbarhetssystem är en viktig del för att följa och lagra varje steg i processen.

Vi har även ett sortiment av förbrukningsmaterial som rengöringsborstar tillsammans med ett komplett sortiment av tillbehör för gastroskopi, coloskopi och bronkoskopi.

Service, support, utbildning och validering är en viktig del av vår helhetslösning inom området rengöring och desinfektion av flexibla endoskop.

För övrig rengöring och desinfektion kan vi även erbjuda produkter för manuell metod samt produkter för ytdesinfektion.