anesti

Innovativ anestesi- och intensivvård

Utvecklingen av ny medicinteknik inom anestesi och IVA som är smartare och mer lättanvänd bidrar till ett snabbare tillfrisknande hos patienten. Vingmed kan idag erbjuda ett genomtänkt koncept med utvald medicinteknisk utrustning, förbrukningsartiklar, aktiv support, utbildning och service för anestesi och intensivvård.

Centralvenösa och arteriella infarter
Arrow CVK från Teleflex Medical för barn och vuxna är marknadsledande. Tack vare en kontinuerlig produktutveckling kan företaget erbjuda CVK:er som motverkar infektioner och som är godkända för höga tryck och flöden av kontrastvätska vid datortomografi och andra röntgenundersökningar. Arrow har också percutana introducerset, ledare, artärkatetrar, PA- katetrar och diverse produkter inom regionalanestesi.

Ventilation
Vi har ett brett masksortiment för barn och vuxna för att täcka olika behov som kan uppstå. Flexibiliteten är stor då du kan kombinera maskerna med inhalationer eller ingång för t.ex. bronkoskopi.

Andningsbefuktning
Aircon befuktaren kombinerar modern teknik och innovativ design i en högpresterande enhet. Mekaniskt ventilerade patienter erbjuds optimalt anpassad andningsgas. Befuktaren Aircon uppfyller medicinska såväl som ekonomiska krav.

Patientövervakning i MR-miljö
Philips hela sortiment av MR-kompatibel patientövervakning, från den enklaste SpO2-mätaren till den mest avancerade patientövervakningen. Samtliga modeller har den senaste trådlösa kommunikationen, radiofrekvent avskärmning och digital signalbehandling. All övervakningsutrustning är 3T-kompatibel.