Anestesi- och intensivvård

Utvecklingen av ny medicinteknik inom anestesi och IVA som är smartare och mer lättanvänd bidrar till ett snabbare tillfrisknande hos patienten. Vingmed kan idag erbjuda ett genomtänkt koncept med utvald medicinteknisk utrustning, förbrukningsartiklar, aktiv support, utbildning och service för anestesi och intensivvård.

Endoskopi

Inom området endoskopi erbjuder vi en helhetslösning för rengöring och desinfektion av flexibla endoskop. Ett komplett sortiment av diskdesinfektorer och torkskåp tillsammans med kemikalier, förbrukningsmaterial och andra tillbehör. Mjukvarubaserade spårbarhetssystem är en viktig del för att följa och lagra varje steg i processen. Vi har även ett sortiment av förbrukningsmaterial som rengöringsborstar tillsammans med ett komplett sortiment av tillbehör för gastroskopi, coloskopi och bronkoskopi. Service, support, utbildning och validering är en viktig del av vår helhetslösning inom området rengöring och desinfektion av flexibla endoskop. För övrig rengöring och desinfektion kan vi även erbjuda produkter för manuell metod samt produkter för ytdesinfektion.

Intervention

Inom området intervention har vi produkter för angio- och endovaskulär behandling inom kardiologi, onkologi, neuro och perifersidan. Vi förser dig med det du behöver för ett bättre resultat och hjälper dig spara tid. Ett exempel är våra kundanpassade uppdukningsset med allt för en procedur. Du väljer själv vad som ska ingå, från sprutor, kompresser och lakan, till slutna sköljset och tryckset från Namic/Angiodynamics.

Kardiologi

Inom området kardiologi fokuserar vi på att förse sjukvården med den effektivaste utrustningen. Hjärtstartare som är både snabbare och enklare att använda. EKG- apparater som spar massor av tid och minskar miljöpåverkan. EKG-skrivare med full visning av EKG direkt på den högupplösta skärmen.

Kirurgi

Inom området kirurgi erbjuder vi ett noga utvalt sortiment av produkter, kompletterat med vår specialistkompetens, utbildningar och anpassad service. Dialogen med dig som kund är viktigare än någonsin när utvecklingen av medicinteknik går allt snabbare. De flesta av våra produkter kräver att vi initialt finns på plats och ger support. Vi förmedlar också dina synpunkter och erfarenheter till våra leverantörer för att driva på utvecklingen.

Medicinsk IT

Digitala bilder och video inom sjukvården blir allt viktigare för dokumentation, uppföljning, utbildning och telemedicin. Med vår satsning inom medicinsk bild har vi etablerat en närvaro och kunskap inom ett område som berör stora delar av vården. Med erfarenhet av patientrelaterad multimedia har vi skräddarsytt vårt sortiment utifrån dina behov.

LAB

Inom områdena koagulation och hemostas har vi idag en mycket väletablerad portfölj med analysinstrument från världsledande tillverkare. Apparaterna som används för mätning av bl.a. tromboelastometri, koagulationstid och respons på antitrobotisk läkemedel är klassificerade som både POC-apparater (patientnära apparater) och Laboratorieapparater.

Övrigt

Här beskriver vi vårt sortiment som ligger utanför våra ordinarie produktområden, eller som spänner över flera av vårdens verksamhetsområden.