TetraGraph – TetraSens

Ny TOF-mätare från Uppsala företaget Senzime som automatiskt mäter respons och reversering av muskelrelaxantia.

Enkel och snabb start av helt automatiserad TOF-mätare som utgår från EMG (ElektroMyoGrafi)

  • Enkel – Automatisk kalibrering
  • Snabb – mindre än 30 sekunder uppstart
  • Pålitlig – handen/tummen kan vara inbäddad, helt oberoende av handens placering

 

Kontakta oss för mer information