3mensio Vascular

För preoperativ dimensionering och planering av EVAR-, TEVAR- och FEVAR-procedurer på ett snabbt, enkelt och tillförlitligt sätt har vi en mjukvara från 3mensio. Det finns även en modul avsedd för kateterburen implantation av aortaklaffar (TAVI), förslutning av vänster hjärtöra (LAAO) och mitralisklaffrekonstruktion.
Se film här >>

Thorakala stentgraften Relay™

Relay™ är ett thorakalt stentgraft med PLUS™ levereringssystem från Bolton Medical.

Produkten ger dig möjlighet att med full kontroll behandla hela den thorakala delen av aortan – även aortabågen. Kopplat till Relay finns även ett brett ”custom program” där stentgraften går att få skräddarsytt enligt specifika önskemål, t ex scallops och fenestreringar.

Abdominella stentgrafen TREO®

TREO® är ett abdominellt stentgraft med Navitel® levereringssystem från Bolton Medical.

Produkten har både suprarenal och infrarenal infästning med krokar, är anpassad för 10 mm kort hals eller upp till 75 graders vinkling och ger dig möjlighet att med full kontroll behandla hela den abdominella delen av aortan. Kopplat till TREO® finns även ett brett “custom program” där stentgraften går att få skräddarsytt enligt specifika önskemål, t ex med scallops, fenestreringar, extreme avsmalning, extra kort eller lång huvudkropp, m.m.

Trombektomi med AngioVac

AngioVac är ett perkutant system bestående av venkanyl och slangset för bypass designat för att ta bort större tromber ur vensystemet, till exempel tromboser i Vena Cava, höger förmak eller lungembolier.

AngioVac-kanylen är en metallförstärkt 22F kanyl för vendränage. Den är designad med en ballongaktiverad, expanderbar, trattformad spets. Den trattformade spetsen ökar det venösa återflödet, möjliggör att hela trombmassor kan följa med flödet ut och förhindrar tilltäppning av kanylen.

Slangsetet och kanylen kopplas samman med en centrifugalpump för veno-venös bypass och ett filter där trombmassor fångas upp och direkt kan visualiseras. Blodet förs samtidigt tillbaka via en reinfusionskanyl i en annan större ven och medför därmed minimal cirkulatorisk påverkan på patienten.

Uppdukningsset från ArcRoyal och Angiodynamics

Vi erbjuder kompletta, kundanpassade uppdukningsset för thorax-, neuro- och periferröntgen från ArcRoyal och Angiodynamics (Namic). Du bestämmer själv vad som ska ingå för att du skall kunna arbeta effektivt. Vi plockar ihop allt enligt dina önskemål. Angiodynamics (Namic) har högkvalitativa set med kranar, kranblock, kontrastsprutor, manometersprutor, förlängningsslangar, tryckgivare, inflation device och Y-konnektorer.

PTA-ballonger från ArraVasc

Pirouette är en familj PTA-ballonger (018, 035 och 014) som är tillverkad med Arravasc nya lågprofilsteknik. Finns tillgänglig i ett stort urval av ballonglängder, diametrar och skaft.
Läs mer här >>

Läkemedelsballongen LegFlow

LegFlow från Cardionovum säkerställer en kliniskt mycket effektiv läkemedelsöverföring av drogen Paclitaxel från ballongens yta till kärlväggen. Behandling av Femoralis och Poplitea lesioner med LegFlow är förknippad med signifikant reducering av ”late lumen loss” och ”target lesion revascularisation”.
Läs mer här >>

Aperto OTW från Cardionovum

Stenoser i AV-fistlar behandlas typiskt idag med högtrycks PTA-ballong eller med skärande ballong sk.”cutting” ballong, vilken används för att öppna upp starkt kalcifierade och fibrotiska stenoser. Med APERTO OTW kan behandlingen optimeras med högtrycksdilatation plus Paclitaxel  som har anti-inflammatoriska & anti-proliferativa  egenskaper. Detta innebär färre interventioner och en ökad livskvalité för patienten. APERTO OTW är tillgänglig i anpassade diametrar och längder med 40 cm skaft.
Läs mer här >

Skyddsglasögon för röntgenlab

Våra skyddsglasögon från Barrier Technologies ger ett fullgott skydd vid arbete på röntgenlab. De finns att få i flera olika lätta modeller, och kan fås slipade enligt recept.

Endovaskulära pluggen EOS™ från ArtVentinve

ArtVentive – För omedelbar, snabb och säker ocklusion med EOS™, endovaskulär plugg.

Läs mer här >>

Lambre™ - plugg som sätts in i förmaksörat

Risken för stroke ökar upp till fem gånger vid förmaksflimmer. Med tekniken LAAO (Left Atrial Appendage Occlusion) kan det förebyggas utan läkemedel med hjälp av en plugg som sätts in i förmaksörat.

Genom att försluta förmaksörat i hjärtat förhindras blodansamling och koagler som kan orsaka stroke om de lossnar. Vingmed är ny distributör av LAmbre™ förmaksöresplugg från Lifetech. Pluggen implanteras med perkutan kateterteknik och ger en bred möjlighet till LAAO, även i svåra anatomier som t ex hjärtöron med multipla lober