3mensio Vascular

För preoperativ dimensionering och planering av EVAR-, TEVAR- och FEVAR-procedurer på ett snabbt, enkelt och tillförlitligt sätt har vi en mjukvara från 3mensio. Det finns även en modul avsedd för kateterburen implantation av aortaklaffar (TAVI), förslutning av vänster hjärtöra (LAAO) och mitralisklaffrekonstruktion.
Se film här >>

Trombektomi med AngioVac

AngioVac är ett perkutant system bestående av venkanyl och slangset för bypass designat för att ta bort större tromber ur vensystemet, till exempel tromboser i Vena Cava, höger förmak eller lungembolier.

AngioVac-kanylen är en metallförstärkt 22F kanyl för vendränage. Den är designad med en ballongaktiverad, expanderbar, trattformad spets. Den trattformade spetsen ökar det venösa återflödet, möjliggör att hela trombmassor kan följa med flödet ut och förhindrar tilltäppning av kanylen.

Slangsetet och kanylen kopplas samman med en centrifugalpump för veno-venös bypass och ett filter där trombmassor fångas upp och direkt kan visualiseras. Blodet förs samtidigt tillbaka via en reinfusionskanyl i en annan större ven och medför därmed minimal cirkulatorisk påverkan på patienten.

Kundanpassade uppdukningsset

Vi erbjuder kompletta, kundanpassade uppdukningsset för thorax-, neuro- och periferröntgen från ArcRoyal och Medline (Namic). Du bestämmer själv vad som ska ingå för att du skall kunna arbeta effektivt. Vi plockar ihop allt enligt dina önskemål. Medline (Namic) har högkvalitativa set med kranar, kranblock, kontrastsprutor, manometersprutor, förlängningsslangar, tryckgivare, inflation device och Y-konnektorer.

Läkemedelsballongen LegFlow

LegFlow från Cardionovum säkerställer en kliniskt mycket effektiv läkemedelsöverföring av drogen Paclitaxel från ballongens yta till kärlväggen. Behandling av Femoralis och Poplitea lesioner med LegFlow är förknippad med signifikant reducering av ”late lumen loss” och ”target lesion revascularisation”.
Läs mer här >>

Aperto OTW från Cardionovum

Stenoser i AV-fistlar behandlas typiskt idag med högtrycks PTA-ballong eller med skärande ballong sk.”cutting” ballong, vilken används för att öppna upp starkt kalcifierade och fibrotiska stenoser. Med APERTO OTW kan behandlingen optimeras med högtrycksdilatation plus Paclitaxel  som har anti-inflammatoriska & anti-proliferativa  egenskaper. Detta innebär färre interventioner och en ökad livskvalité för patienten. APERTO OTW är tillgänglig i anpassade diametrar och längder med 40 cm skaft.
Läs mer här >

Skyddsglasögon för röntgenlab

Våra skyddsglasögon från Barrier Technologies ger ett fullgott skydd vid arbete på röntgenlab. De finns att få i flera olika lätta modeller, och kan fås slipade enligt recept.

Endovaskulära pluggen EOS™ från ArtVentive

ArtVentive – För omedelbar, snabb och säker ocklusion med EOS™, endovaskulär plugg.

Läs mer här >>

Lambre™ - plugg som sätts in i förmaksörat

Risken för stroke ökar upp till fem gånger vid förmaksflimmer. Med tekniken LAAO (Left Atrial Appendage Occlusion) kan det förebyggas utan läkemedel med hjälp av en plugg som sätts in i förmaksörat.

Genom att försluta förmaksörat i hjärtat förhindras blodansamling och koagler som kan orsaka stroke om de lossnar. Vingmed är ny distributör av LAmbre™ förmaksöresplugg från Lifetech. Pluggen implanteras med perkutan kateterteknik och ger en bred möjlighet till LAAO, även i svåra anatomier som t ex hjärtöron med multipla lober

Lifetech - Plugg för kärlocklusion

Cera pluggen är en repositionerbar kärlplugg med tre stycken ePTFE membran inuti nitinolnätet för att ge en snabb ocklusion. Pluggen finns i diametrar från 4mm, som kräver en 4Fr introducer, upp till 24mm, som kräver en introducer som är 9Fr. Dessa diametrar gör att man kan ockludera kärl från 3mm till 16mm i diameter.

För mer information om produkten, läs här >>

Durasheath Introducers

Vingmed marknadsför en introducer från tyska företaget Contract Medical i diametrarna 4, 5, 6 ,7 och 8Fr i längderna 15, 45, 60 och 90cm. Den har en hydrofob coating vilket gör att det inte spelar någon roll om den är blöt eller torr.

Den finns i två olika konfigurationer gällande styvhet vilket gör det möjligt att tillgodose behoven av olika typer av introducer vid olika tillfällen. Den är väldigt knickresistent med mycket liten radie innan den knickar.

Introducern har även en avtagbar hubb vilket det gör den flexibel att kunna använda vid många olika typer av procedurer.

Styrbara introducern Fustar från Lifetech

Fustar introducern har en styrbar tipp och som kan vinklas upp till 160 grader och med 30mm eller 50mm längd på den vinklade tippen. Introducern finns i diametrar från 5Fr till 14 Fr i längderna 55, 70, 80 och 90cm.

För mer information om produkten klicka här >>

Adept – system för femoralis access

Ända från Nya Zeeland kommer ett antal högkvalitativa hjälpmedel för röntgen-lab. De ger ökad komfort för patienter, samtidigt som det ger förbättrad ergonomi för de som arbetar kring patienten.

För mer information om Adept system för retrograd femoralis access:

https://www.adeptmedical.co.nz/pages/retrograde-ir-platform