Vingmed erbjuder ett brett sortiment av 3M´s testprodukter för att kontrollera renhet och sterilitet efter behandling av instrument och utrustning i autoklaver och diskdesinfektorer.

I sortimentet ingår också produkter som kontrollerar autoklavens och diskdesinfektorns funktion och prestanda.

Sterilisering och dokumentation

Mer än 60 länder använder redan 3M´s innovativa produkter, nya idéer och kreativa lösningar för att minska risken för sjukhusrelaterade infektioner.

Produkterna är utvecklade för att tillgodose avdelningens behov, från utmaningarna på stora akutmottagningar till behoven hos kirurgiska ambulatorier och allmänläkare.

Sterilpåsar

Sedan maj 2018 saluför Vingmed SteriFIT steriliseringspåsar för ånga och ETO. Produkten, Greenfit uppfyller självklart EN ISO 11607-1, EN 868-5 och EN 858-3. Utrustade med Typ 1 kemisk indikator i enlighet med EN IS0 11140-1 är steriliseringspåsarna både latexfria och innehar lågt fibersläpp. För tillgängliga storlekar se bifogat dokument, Greenfit broschyr. I tillägg innehar Greenfit oberoende testdata som påvisar bibehållen sterilitet upp till 1 år. Testdata kan erhållas på förfrågan. Sterilpåsarna som lätt kan paketeras påse i påse finns både som styckeförpackade och på rulle.  Den återkoppling vi har fått från våra kunder är att de upplevs mindre prassliga än motsvarande alternativ på marknaden, att papperet håller hög kvalité som inte faller isär så lätt, god svetsning som håller bra vid autoklavering och sist men inte minst en neutral doft.

 

Packskynken

Vid sterilisering har packskynket som uppgift att utgöra barriärskyddet för gallret och instrumenten. Ju kompetentare packskynke sett till barriärskydd desto högre patientsäkerhet. Halyard uppfann SMS teknologin, SMS är förkortningen för Spunbound/Meltblown/Spunbound, långa och korta fibrer av Polypropylen. SMS fibrerna har en naturlig förmåga att skapa ett barriärskydd mot väta och partiklar, då de har en avvisande förmåga. Fibrernas struktur utgör även en labyrint för bakterien att ta sig igenom, vilket aldrig ger en rak väg genom materialet. Dessutom har Halyards Packskynken den patenterade teknologin Powerguard, negativt laddade elektroner som fångar in och bevarar de bakterier som mot förmodan tar sig igenom barriärskiktet över tid. Oberoende tester ger vid handen att Halyards packskynken har en bibevarad sterilitet +30 dagar upp till 1 år. Se bifogad broschyr, Produktdatablad Halyard Quick-Check, för viktklass och storlek samt broschyren Sterilisering SE Final för ytterligare information.

 

 

Humipak – Fuktighetsbevarande påse 

Med Humipak behöver använda instrument inte diskas direkt efter operation. Istället försluts de i en påse som hindrar att blod, fett och proteiner torkar fast. Instrumenten kan sedan säkert transporteras till sterilenheten. Humipak sparar tid och arbete på operationsavdelningen och kan användas för alla typer av instrument, till och med endoskop. Den fuktighetsbevarande påsen kräver inga kemikalier utan bara vanligt kranvatten. Instrumenten kan förvaras i flera dygn utan risk för smittspridning och eftersom blod, proteiner och fett inte torkar in underlättas rengöringen avsevärt. Det minskar risken för kvarvarande blod eller vävnadsrester.

 

3M™ Comply™ Indicator Tapes

Få en snabb överblick över vilka paket som har utsatts för steriliseringsprocessen med våra lättlästa exponeringsövervakningsprodukter.

Våra indikatortejper och etiketter för exponeringsövervakning visar tydligt att paketet har bearbetats. Dessa processindikatorer ändrar färg när de utsätts för det sterila mediet.

För bästa resultat, placera alltid en typ 1-processindikator på utsidan av varje paket, bricka, behållare eller påse.

Tolkningsguide till ång- och väteperoxidindikatortejp

3M™ Comply™ -indikatortejp 1322 och 1355, för ånga och 1228 för väteperoxid används för exponeringsövervakning och förseglar inte bara förpackningarna utan ger en snabb visuell försäkran om att paketet har utsatts för steriliseringscykeln. Dessa är typ 1-processindikatorer (enligt definitionen i ISO 11140-1: 2014) och deras syfte är att skilja mellan exponerade och oexponerade paket.

En hållbar lösning

3M™ Comply™ – indikatortejp i ny förpackning med upp till 30% mindre plast. 3M indikatortejper för ånga tillverkas med en hållbar process utan latex, i naturgummi.

Läs mer på tillverkarens hemsida – Klicka här

ETS - Elektroniskt testsystem

ETS är ett elektroniskt testsystem, det är lättanvänt och ger användaren omfattande objektiv information om de fysiska variablerna i ångsteriliseringen.

Förutom att vara ett alternativ till B&D-testet kan ett antal andra viktiga funktioner och tester utföras med denna apparat.

Dess prestation är mycket reproducerbar och liknar den för ett standard B&D-testpaket, som beskrivs i EN285: 2006 + A1: 2008 och EN / ISO 11140-3: 2006. ETS-enheten har testats enligt de metoder som beskrivs i EN / ISO 11140-4: 2006. Den uppfyller därför kraven för det dagliga ånggenomträngningstestet som beskrivs i EN / ISO 17665-1: 2006 och dess föregångare EN554: 1994.

 

Läs mer på tillverkarens hemsida – Klicka här

Godskontroll - Attest™ Auto-reader

Godskontroll är ett grundläggande element i steriliseringsprocessen, och med Attest™ Auto-reader säkerställs korrekta testresultat.

När en last övervakas och släpps baserat på det slutliga negativa resultatet av en biologisk indikator i en processanordning, är det viktigt att testresultaten är tydliga och pålitliga.

3M™ Attest™ ger teknologin,verktygen och teknisk support för att implementera och upprätthålla ett effektivt godskontrollprogram. Med 3M™ Attest™ avläsning av biologiska indikatorer kan du få resultat för ångsteriliserings- och plasmasteriliseringscykler med samma enhet.

Vet det snabbare. Var säker på din kunskap.

Få mer sinnesfrid med 3M™ Attest™ – blixtsnabbt system för avläsning av biologiska indikatorer. Resultatet är klart att avläsas på samma tid som det tar att ladda en last. Detta innebär att varje last kan vara i karantän tills resultaten uppnås. Med Attest™ biologiska indikatorer kan du säkert släppa din last på mindre än 24 minuter.

Vad kan biologiska indikatorer visa?

Kvalitetssäkring av steril behandling beror på data. Det är lika viktigt att veta vad data betyder som själva uppgifterna. Den biologiska indikatorn är värdefull eftersom den är en direkt indikator på testmediets dödlighet.

Alla testprodukter avslöjar data som jämförs och hjälper till att dokumentera att en last har steriliserats effektivt.

Bli ansluten och effektivisera dokumentationen

Anslut din 3M ™ Attest ™ Auto-läsare för att välja programvarusystem för instrumentspårning via Ethernet-anslutning. Resultaten av biologiska indikatorer kan integreras direkt i registreringsprogramvaran, vilket ger spårbarhet och mindre risk för mänskliga fel i dokumentationen.

 

Läs mer på tillverkarens hemsida – Klicka här

Rengöringskontroll - 3M™ Clean-Trace™ ATP System

3M™ Clean-Trace™ ATP-system för att kontrollera rengöringsgraden. Clean-Trace ™ kan mäta renheten hos endoskop och olika ytor där det råder tvivel om rengöringens kvalitet.

På bara 10 sekunder kan Clean Trace-systemet kvantifiera renheten för ett yt- eller lumenprov med hjälp av ATP-bioluminescens (adenosintrifosfat).

Med den integrerade programvaran kan du spåra data, skapa rapporter, identifiera problem och fokusera ditt arbete på att förbättra processerna där det är mest nödvändigt.

Kontroll av flexibla endoskop och medicintekniska apparater

Det är mycket viktigt att rengöra flexibla endoskop och kirurgiska instrument, eftersom organiskt restmaterial som blod, gips, vävnad och ben kan göra desinfektionsmedlen inaktiva och låta potentiellt farliga bakterier förbli på ytan.

Avdelningar som söker högsta vårdstandard kan proaktivt hantera flexibla endoskoprensningsprotokoll med 3M™ Clean-Trace™ ATP-övervakningssystem.

Hur man utarbetar ett program för att kontrollera den flexibla rengöringen av endoskop

  1. Identifiera testområde, provplaner och gränsvärden för godkännande / dumpning
  2. Bestäm testfrekvensen
  3. Samla in data
  4. Definiera målnummer och korrigerande åtgärder
  5. Identifiera pågående steg för förbättring

Läs mer på tillverkarens hemsida – Klicka här

Maskinkontroll - 3M™ Comply™ Bowie-Dick Testpaket

Maskinkontroll visar om autoklaven fungerar korrekt.

Dina ångautoklaver kan kontrolleras genom att köra ett ångpenetrationstest varje dag med ett 3M™ Comply™ Bowie-Dick-testpack.

Testet är utformat för att upptäcka läckor, ofullständig luftutdrivning, ofullständig ånggenomträngning och närvaro av icke-kondenserbara gaser, var och en som kan äventyra sterilitet.

Testpaketet Comply Bowie-Dick Plus ger också en tidig varning vid problem med autoklaven. Detta innebär att det kan repareras vid en tidpunkt som passar in i produktionen, snarare än att tas ur drift och avdelningens arbete avbryts.

Tillförlitliga resultat erhålls genom att följa denna metod för bästa praxis:

  • Använd en Bowie-Dick typ 2 testkit, varje dag i vakuumassisterade autoklaver
  • Kör alltid Bowie-Dick-testet i en het autoklav för att undvika falska negativa resultat
  • Placera Bowie-Dick-testpaketet på den nedre hyllan, precis ovanför avloppet, i en tom autoklav.
  • Läs och registrera testresultaten på autoklaven för varje last.

Om Bowie-Dick-testet visar EXIST, kan du starta din dagliga steriliseringsrutin.

ETS (Electronic Testing System) är en fristående testenhet för att mäta de fysiska parametrarna för en ångsteriliseringscykel som ger exakt mätning av temperatur, tryck och tid.

Data kan laddas ner till programvaran med ETS-programvara och dataläsaren. Programvaran gör det möjligt att analysera och lagra data i en digital loggbok.

 

Läs mer på tillverkarens hemsida – Klicka här

Kemisk integrator - 3M™ Comply™ SteriGage™

Produkten bekräftar om det sterila mediet har trängt in till den plats där den kemiska indikatorn placerades inuti förpackningen.

Dessa 4, 5 eller 6 kemiska indikatorer (enligt definitionen i ISO 11140-1: 2014) är avsedda att svara på två eller flera av de kritiska variablerna som krävs för sterilisering – i fallet med ångsterilisering är de kritiska variablarna tid, temperatur och närvaro av ånga.

Endast integrerade 5-indikatorer mäter alla tre kritiska variabler och korrelerar med en biologisk indikator för tre tid-temperaturförhållanden under idealiska ångsteriliseringsförhållanden. Den bästa metoden är att använda en kemisk indikator för paketkontroll av typ 4, 5 eller 6 i varje förpackning.

Placering av interna kemiska indikatorer
En intern kemisk indikator som 3M ™ Comply ™ SteriGage ™ måste placeras i varje förpackning i området eller områden där det sterila mediet är svårast att tränga igenom. Läs alltid tillverkarens bruksanvisning.

3M™ Comply™ SteriGage™ Kemiska integratorer
Komplettera SteriGage kemiska integratorer för ånga är användarvänliga och lätta att läsa. Det är en flytande färgförändring som gör det enkelt att se om resultatet godkänns eller avvisas.

Läs mer på tillverkarens hemsida – Klicka här