Mentice

Årligen får 8–10 % av alla patienter vårdskador på grund av felbehandling. En siffra som uppskattningsvis kan halveras.  Stort mänskligt lidande och betydande vårdresurser skulle  sparas. Därför borde det, precis som för piloter och kärnkrafts­tekniker, vara en självklarhet med simulatorträning för dig som utför endovaskulära ingrepp.

Mentice VIST® är en komplett simulator som låter dig praktisera i en säker och realistisk miljö. Här kan du återskapa alla möjliga typer av interventionell diagnostik och behandling. Du kan förbereda och träna på olika ingrepp och lösa komplikationer. Med simulatorträning som en del i ut-­ och fortbildningen blir intervention både effektivare och säkrare.