Vingmed AB erbjuder produkter inom området Radiologi som, på ett kostnadseffektivt sätt, ger patienten bättre behandling och personalen bättre förutsättningar att kunna ge din patient en bättre behandling.

Imactis - navigeringssystem för CT punktioner

Imactis är ett elektromagnetiskt navigeringssystem som går att använda till alla befintliga CT maskiner på marknaden. Det är ett enkelt system som går snabbt att lära sig använda och som kräver kort förberedelsetid för användning till varje patient. Systemet rullas in till respektive CT som man har på sin klinik, likt en ultraljudsmaskin och kopplas upp till CT maskinen via nätverket för en snabb bildöverföring. Användningsområden är biopsier på tumörer i till exempel lungor, lever, vertebra, njurar och binjurar. Ablationer med mikrovågor, radiofrekvens, kryo och IRE på lever och njurar samt även som hjälpmedel vid placering av dränage.

Studier på 120 patienter med systemet visar:
– 50% ökad träffbild av målet
– 28% minskad tidsåtgång
– 33% färre rebiopsier
Dessutom mindre strålning och bättre ergonomi för både patient och personal.

Läs mer här >>

Länk till Youtube >>

Adept-System

Ända från Nya Zeeland kommer ett antal högkvalitativa hjälpmedel för röntgen-lab som ger en ökad komfort för patienten.

Läs mer här:  https://www.adeptmedical.co.nz/pages/ir-table-accessories.

Ett exempel är Adept armstöd som kan fås med strålskydd, läs mer här:
https://www.adeptmedical.co.nz/pages/armsure