RAD-SURE™ Blodbestrålningsindikatorer

I samband med transfusioner är graft-versus-host disease (TA-GVHD) en sällsynt komplikation vid blodtransfusion som kan var dödlig. Patienter i vissa kliniska kategorier, inklusive benmärgstransplantation, solida tumörer och ärvda T-celldefekter löper större risk att utveckla TA-GVHD. TA-GVHD kan förhindras genom att bestråla cellulära blodprodukter före transfusion.

Ashland Inc. utvecklade RAD-SURE™ blodbestrålningsindikatorer för att ge positiv, visuell kontroll av strålning. När, RAD-SURE™ typ XR 15 Gy, typ XR 25 Gy, typ 15 Gy och typ 25 Gy indikatorer bifogas blodprodukter, visar dessa om blodprodukter har bestrålats eller inte. Innan en blodprodukt och dess bifogade indikator bestrålas, visar indikatorn, “NOT IRRADIATED.” Efter att blodprodukten och dess bifogade indikator bestrålats, försvinner ordet ”NOT” i indikatorfönstret och indikatorn lyder, ”IRRADIATED”.

RAD-SURE™ indikatorer anger endast att bestrålning har skett. De bör inte användas som dosimeter för att mäta stråldosen.

Det finns tre typer av blodbestrålningsindikatorer från Ashland:

1. RAD-SURE™ Typ 15Gy och 25Gy indikatorer bör endast användas med strålningsapparater som genererar cesium 137 eller cobolt-60, eller andra källor som producerar strålning av samma eller högre energi.

2. RAD-SURE™ Typ XR 15 Gy och Typ XR 25 Gy indikatorer bör endast användas med strålningsapparater som genererar röntgenstrålning från 160kVp som filtrerats genom 0.38 mm av koppar, eller 150kVp som filtreras genom 1 mm av aluminium.

Funktioner för RAD-SURE™
• Enkel att använda
• Lätt att tyda
• Enkel att fästa på blodpåsar
• Innehåller strålningskänslig film

Fördelar med RAD-SURE™
• Minskar användarmisstag
• Ger positiv och visuell kontroll av bestrålning
• Förbättrar kvalitetssäkring av blod bestrålning
• Uppfyller cGMP standard

3. RAD-Sure™ UVA – belysningsindikatorer.

Funktioner för  RAD-SURE™ UVA
• Enkel att använda
• Lätt att tyda
• Fäster lätt på komponent/enheter
• Innehåller UVA-känsliga film
• ISBT 128 Bar Kodad lotnummer

Fördelar med RAD-Sure™ UVA
• Minskar fel
• Ger positiv, visuell kontroll av belysning
• Förbättrar kvalitetssäkring av komponenterbelysning

RAD-SURE™ Indikatorer är FDA-registrerade medicintekniska produkter och CE märkt