PocketECG – Ett genombrott inom arytmimonitorering!

 

PocketECG är ett flexibelt arytmiövervakningssystem för 1-30 dygns monitorering. Använd det som Holter eller Event Recorder, för postoperativ rytm- och frekvenskontroll i hemmet eller efter ändringar i medicinering.

Du får livestreaming av patientens EKG med möjlighet att kontrollera EKG och händelser i realtid. Du kan även ändra undersökningstyp under gång. Du kan omedelbart bli notifierad via mail vid arytmihändelser. PocketECG har en banbrytande teknologi för trådlös överföring av EKG-signalen, där tolkningsalgoritmen ligger både i sändningsenheten och i analysprogramvaran, varför du genast, kan bli informerad via mail om arytmihändelser under pågående monitorering.

PocketECG är mycket flexibelt. Du kan starta monitoreringen som en event recording, men välja att byta monitoreringstyp till Holter efter en tid, eller tvärtom. Förläng eller förkorta monitoreringstiden efter behov. Allt sköts via ett webinterface, och för denna typ av ändringar i tid och monitorering, krävs inte att patienten kommer in till din mottagning. På så sätt ökar din flexibilitet och omsättning och du minskar ställtiderna.

PocketECG innehåller en accelerometer, som i rapporten länkas och färgkodas, beroende på aktivitetsnivå, till patientens samtidiga hjärtfrekvens. Patienten kan händelsemarkera och välja symtom och aktivitet direkt i sändningsenheten. Detta hyperlänkas till rätt EKG-avsnitt i din rapport.

Rapporten i sig är exceptionellt detaljerad och innehåller all statistik och grafik du behöver.

Du kan också välja att nyttja vår rapportsammanställningstjänst för att spara tid och resurser på din mottagning. Färdiga rapporter, för varje patient, mailas till dig för godkännande varje övervakningsdygn och en kumulativ rapport skickas till dig inom 24 timmar från det att undersökningen avslutats. Du kan boka in ett snabbt återbesök och ha alla undersökningsresultat klara i god tid!

PocketECG är en leasingtjänst, för att du alltid ska ha den senaste tekniken i sändningsenheterna och analysprogramvaran. Du behöver aldrig känna att ditt arytmiövervakningssystem har åldrats. Fri mjukvaruuppgradering och installation av analysprogramvara, om du vill ha det, på obegränsat antal arbetsstationer inom din vårdenhet ingår.