frx

Philips HeartStart FRx är en robust och pålitlig hjärtstartare som är enkel att användas av dem som kommer fram först vid ett hjärtstopp. Genom inbyggda självtester säkerställs att HeartStart FRx är färdig att användas vid behov med ett minimalt underhåll. Garantitid 8 år.

Precis som i alla Philips bifasiska defibrillatorer används vågformen SMART Biphasic™, en mycket beprövad vågform som har en väldokumenterad funktion och prestanda. Heartstart FRx väger endast 1,5 Kg (med batteri och elektroder) och är speciellt lämplig för tidig defibrillering av den som är först på plats vid ett hjärtstopp.

Philips Heartstart FRx har en unik HLR-rådgivningsfunktion som vägleder ovana användare genom hela behandlingsförloppet. En ny förkopplad/testad defibrilleringselektrod minskar tiden innan behandling kan påbörjas, denna elektrod är kompatibel med Philips övriga sortiment av defibrillatorer.

FRx klarar sprutande vatten, belastning upp till 250 kg och ett fall på 1 meter mot ett betonggolv.
HeartStart FRx är byggd med erfarenhet från en bred bas på över 200 000 installerade Heartstart-hjärtstartare, sedan introduktionen av hjärtstartare med namnet Heartstart.

Interna självtester är nyckeln till pålitlighet i produkter som används sällan. Heartstart FRx har dagliga, veckovisa och månadsvisa självtester av funktioner, inklusive test av elektroder för att säkerställa att allting fungerar när den behövs som mest.

När statusindikatorn blinkar grönt bekräftas att allt är som det ska och FRx är redo för användning. I annat fall avger FRx en ljudsignal som meddelar att tillsyn krävs, t ex byte av elektroder eller batteri.

Med FRx i standby-läge består underhållet helt enkelt av visuell inspektion och byte av förbrukningsartiklar som elektroder och batteri.