fr3

FR3 har många nya effektiva och efterfrågade funktioner. Vågformen som används är densamma som i Philips övriga defibrillatorer, SMART Biphasic. FR3 har en vikt av 1,42 kg och 1,7 kg med batteri. IP klassificering 55. Garantitid är hela 5 år.

https://www.youtube.com/watch?v=I8xsx5vdu0c

Philips HeartStart FR3 är en halvautomatisk defibrillator som ersatt den mycket populära Philips HeartStart FR2+. Den finns i två versioner: FR3 EKG, med EKG-visning och möjlighet till manuellt läge, samt FR3 Text, utan EKG-visning och utan manuellt läge.
Mycket av det som uppskattats i Philips övriga modeller av defibrillatorer återfinns i FR3, men den är också utrustad med en hel del nyheter, såsom:

  • Auto-on funktion, FR3 startas automatiskt när väskan öppnas (option)
  • Förinstallerade/förtestade defibrilleringselektroder, vilket innebär snabbare applicering – man slipper öppna förpackning och ansluta till defibrillatorn. 30 månaders hållbarhet
  • Barnnyckel, vilket gör att man använder samma elektrod som till vuxen men med justerad joule (50J) till barn (option)
  • Möjlighet till dataöverföring via SD-kort eller Bluetooth-teknik (option)
  • 120 minuters minneskapacitet
  • Internminne som visar användningstid, tid till första defibrillering, antal defibrilleringar och 15 sekunder av uppkopplings-EKG:t
  • Högupplöst färgskärm
  • Snabbaste analystiden på marknaden
  • Metronom
  • 3-avl EKG med möjlighet att välja avledning själv (option)

Obegränsade möjligheter att konfigurera vid t.ex. ändringar av riktlinjer. Batteriet till FR3 klarar 300 st defibrilleringar. Tack vare användargränssnittet kan FR3 användas intuitivt. 1-2-3-drift med ledsagande displaytexter och röstmeddelanden. Placering av defibrilleringselektroder enligt illustrationer på FR3 och direkt på elektroderna. Ett omfattande självtestprogram med dags-, vecko- och månadskontroller körs medan FR3 står i vänteläge. Självtesten omfattar till och med en fullständig urladdning för kontroll av laddnings- och urladdningskretsarna, testet innefattar även defibrilleringselektroderna. En statusindikator visar när defibrillatorn är klar för användning. Underhållet inskränker sig till kontroll av statusindikatorn och av att elektrodernas användningstid inte har gått ut.