Vingmed säljer Halyards (tidigare Kimberly Clark) hela sortiment för Infektionsprevention och produkter för kirurgi och sterilisering

  • Operationsrockar
  • Draperingar, operationslakan
  • Kundanpassade set
  • Packskynken
  • Munskydd, andningsskydd och visir
  • Skyddsprodukter, såsom t.ex. skyddsrockar
  • Integuseal – mikrobiell försegling
  • Undersökningshandskar