Halyard och Vingmed har enats om att ingå i ett nordiskt samarbete från och med 2017-02-01 inom följande produktområden:

  • Operationsrockar, -lakan och set
  • kundanpassade set
  • packskynken
  • munskydd
  • skyddsprodukter, såsom t.ex. skyddsrockar
  • Integuseal – mikrobiell försegling

Sedan tidigare representerar Vingmed Halyard’s sortiment av respirationsprodukter och undersökningshandskar.