Toppbild_OnControlOnControl

OnControl® är ett system bestående av en borrmaskin och specialslipade aspirations-/biopsinålar som används när ben eller benmärgsprov ska tas. OnControl® höjer standarden på provmaterialet samtidigt som patientens lidande i samband med undersökningen kan minskas. OnControl® används av kliniskt erfaren personal på cancerkliniker. 

Mindre patientsmärta under och efter undersökningen
  • Minskad smärta vid ingreppet och ökad övergripande patienttillfredsställelse.
  • Minskad smärta hjälper till att säkerställa att undersökningen slutförs.
  • Färre ”andra försök” krävs
Bättre kvalité på provet
  • Fler högkvalitativa prover, oavsett läkare.
  • Ger prover som är längre, bredare och har större volym.
  • Med bättre provmaterial ställs diagnosen lättare.
Effektivare procedurer
  • Specialdesignad nålspets som griper tag och håller fast ”borrkärnor” från mjukt ben
  • Lätt att använda oavsett operatörens styrka.
  • Mindre fysisk kraft krävs även när hårt ben ska penetreras.
  • Kortare procedurtid ger ökad effektivitet.