Vingmed samarbetar med Inspire  –  behandlingsalternativ vid svår obstruktiv sömnapné

Vid refraktär och svårbehandlad obstruktiv sömnapné (OSA) kan hypoglossal nervstimulering (HGNS) vara ett alternativ.

Implanterbar pulsgenerator med elektrod som stimulerar hypoglossus-nerven, tungans nerv.

Studie visar 79% reduktion av sömnapné.