v60

Respironics V60 från Philips – Efterföljaren till BiPAP Vision inom området Non Invasiv Ventilation. V60 kan behandla en bred patientgrupp inom NIV. Eftersom varje andetag är viktigt och dessutom så olika behövs en ventilator som kan följa patientens andningsmönster och triggning för att uppnå en större behandlingsacceptans. V60 är unikt framtagen för just detta och är ett första val i behandling av en patient som har behov av NIV.

Respironics V60 har:

– Användarvänligt gränssnitt där all relevant information finns tillgängligt på en sida.
– Hög patientacceptans
– Kompenserar för höga läckage utan onödiga alarm
– Kompenserar baslinje automatiskt vid inhalationer
– Internt 6-timmars batteri som möjliggör sjukhustransporter
– V60 kan användas på barn från 20 kg
– S/T (Spontant/tidsbestämt) Följer patientens spontana andningsmönster, hoppar patienten över något andetag så går den tidsbestämda frekvensen in
– CPAP med C-flex erbjuder tre nivåer av flödesbaserad trycklindring vid utandning. Denna option leder till förbättrad sömnkvalitet och bättre komfort för patient
– TKV (Tryckkontrollerad ventilation) kan användas när bättre kontroll av patientens andningsmönster är önskvärd. Alternativt om man vill använda på intuberade patienter
– VKTS behåller en bestämd måltidalvolym i ett tryckbegränsat läge
– PTU (Proportionellt tryckunderstöd) Ger patienttriggade andetag i proportion till patientens ansträngning
– HFT – Högflödesterapi med högflödesgrimma
– Standby-läge erbjuder ett samarbete mellan patient och kliniker utan störande larm
– Datakommunikation med Vuelink till Philips centralövervakning för Intellivue.

Trilogy 202 är en mindre, kraftfull NIV-ventilator i Respironics-familjen
Trilogy 202 är en liten, enkel och portabel NIV-ventilator för intrahospitalt bruk. Med Trilogy 202 kan du behandla både barn (från 5 kg) och vuxna med akut och subakut andningssvikt.

Ventilatorn är en mångfacetterad liten apparat med möjlighet till både noninvasiva och invasiva inställningar. Den erbjuder både volym- och tryckkontrollmodes.

Trilogy 202 är enkel att använda och har hög patientacceptans. Fungerar utmärkt som transportventilator inom sjukhuset då den har en batteritid på 6 timmar.

Trilogy 202 har:

– Vikt 5,6 kg
– Kan programmeras till 2 ”grundinställningar” vilket underlättar för användarna
– Minneskort för granskning av data
– Kompenserar för höga läckage i både tryck- och volyminställningar
– Internt 6-timmars batteri som möjliggör sjukhustransporter
– Tryckmoderna: PC, PC-SIMV, S, ST, T, CPAP med C-flex och AVAPS
– Volymmoderna: AC, SIMV, SIMV-PC, CV

Är du intresserad att veta mer, kontakta oss på Vingmed.
För att komma till Philips hemsida och läsa mer om Respironics, klicka här >>

Respironics ägs numera av Philips, med Vingmed som återförsäljare med ansvar för försäljning, distribution och teknisk service.

Nyhet! EVO 300

Inom kort får vi ett välkommet tillskott i Philips-Respironics familjen.

EVO 300 är snart tillgänglig på den svenska marknaden

EVO 300 är en liten smidig ventilator men med stor kapacitet.

EVO 300 kan;

  • användas både invasivt och noninvasivt
  • Behandla patienter från 2,5 kg och uppåt
  • Har en batteritid på 15 timmar
  • Växla mellan enslang- och tvåslangsystem
  • Med lätthet transportera patienter inom sjukhuset
  • Mäta parametrar som Fi O2, Saturation, Co2 mm med tillgängligt tillbehör

….Och mycket mera