Vingmed erbjuder lösningar inom AI förstärkt beslutsstöd för att hjälpa vårdgivaren arbeta mer effektivt och ge bättre vård till patienten.

Vår leverantör Mentis Curas teknik är framtagen för att förbättra tillgången till prisvärd hjärndiagnostik. För patienter med demens garanteras tidig och korrekt diagnos så att lämplig vård så snart som möjligt kan tillsättas vilket hjälper både patienten och deras familjer att förstå sjukdomen bättre innan den fortskrider.

Ur ett sjukvårdsperspektiv främjar tidig och korrekt diagnos bättre användning av begränsade resurser och minskar kostnaden för kliniska prövningar av nya läkemedel.

Katla

KATLA hjälper klinikern – och till viss del föräldern / vårdgivaren – att förstå kännetecken i ADHD som framgår av en EEG-inspelning. På så sätt är det en objektiv markör som förbättrar noggrannheten för ADHD-diagnos hos unga människor (10-16 år), vilket ger familjer en extra försäkran.

Sigla

Sigla är ett avancerat och effektivt diagnostiskt hjälpmedel för demens som erbjuder värdefullt stöd för demensspecialister som gör sin diagnos.

 

Patologierna för olika typer av demens kan variera mycket, men alla påverkar hjärnans elektrofysiologi, vilket återspeglas direkt i EEG-inspelningen (elektroencefalogram). Sigla analyserar specifika mönster i en patients EEG som indikerar möjlig demens och kan hjälpa till att skilja mellan Lewy body demens och andra typer av demens.

 

Sigla använder standard EEG-inspelningar för diagnos och differentiering av demens. Sigla är en användarvänlig programvara som ger resultat med hög noggrannhet i en enkel rapport inom några minuter, som beskriver två kritiska perspektiv: Dementia Index som hjälper kliniker att bekräfta demens och Lewy body Index som skiljer Lewy body demens från andra typer av demens.

 

Sigla är en CE-märkt medicinsk utrustning klass 1 och har använts i rutinmässig klinisk användning sedan 2012.