AFL®-systemet är en lättanvänd och non-invasiv metod för mätning av laktat i fostervatten. Systemet består av ett mätinstrument samt mätprober för engångsbruk. Dessa ligger förpackade en och en. Instrumentets olika funktioner nås genom manövermenyn på pekskärmen.

AFL® (Amniotic Fluid Lactate) står enkelt översatt för “laktatnivå i fostervatten”. Naturligt utrinnande fostervatten samlas upp under förlossningen och analyseras för att fastställa koncentrationen av laktat i livmoderns muskulatur. Provsvaret presenteras inom 15 sekunder.

Användaren sätter in en mätprob i instrumentet och applicerar därefter fostervatten i probskålen. Efter en kort stund visas AFL® värdet tydligt på displayen.

Innan mätningen påbörjas kan användaren välja om mätningen ska ske med eller utan att patientdata anges. Inmatning av information sker via en pekskärm. Denna används även för att styra andra funktioner i instrumentet. Vid varje mätning används en ny mätprob. Proberna är engångsprodukter som är förpackade en och en för enkel hantering. AFL®-systemet är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket inom EU.

En normal AFL®-nivå är en stark indikation på att användning av oxytocin kommer att resultera i en spontan vaginal förlossning. Även om förlossningen utvecklas långsamt.

En hög AFL®-nivå är en stark indikation på att en oxytocinbehandling riskerar att sluta med ett kirurgiskt ingrepp.

Genom att individualisera behandlingen av oxytocin utifrån AFL®-nivån, kan onödiga akuta kejsarsnitt undvikas, både vid höga och låga AFL®-värden.

Länk till hemsida:
https://obstecare.com/sv/