Vi marknadsför koagulationsinstrument av högsta kvalitet, för snabb, optimal och kostnadseffektiv behandling av blödningar i alla situationer. Det kan bl.a. vara i samband med operationer, intensivvård eller trauma. Specifika analyser för kontroll av trombocytfunktion finns tillgängligt.

Koagulationsinstrumenten används på klinisk-kemiska avdelningar, men placeras även på operation, anestesi, intensivvård och interventions-lab. m.m. för snabbare provsvar. De aktuella koagulationsinstrumenten kategoriseras som POC (Point Of Care) / patientnära instrument.

 

Rotem Sigma
 • Enkelt användande; instruktioner på skärmen, steg för steg.
 • Ingen pipettering, blod från röret aspireras automatiskt.
 • Slutet system, ingen kontakt med patientblod.
 • 4 mätkanaler för ROTEM-analyser.
 • Grafiska reaktionskurvor och numeriska värden.
 • Programvara för spegling av analysresultat till datorer på kliniken.

Läs mer här >>>

Rotem Delta 4000
 • Enkelt användande; instruktioner på skärmen, steg för steg.
 • Alternativa reagenser för minimal pipettering.
 • 4 mätkanaler för ROTEM-analyser.
 • Grafiska reaktionskurvor och numeriska värden.
 • Programvara för spegling av analysresultat till datorer på kliniken.

Läs mer här >>>

Rotem delta 4000 + platelet
 • Enkelt användande; instruktioner på skärmen, steg för steg.
 • Alternativa reagenser för minimal pipettering.
 • 4 mätkanaler för ROTEM-analyser och ytterligare 2 för trombocytfunktion.
 • Grafiska reaktionskurvor och numeriska värden.
 • Programvara för spegling av analysresultat till datorer på kliniken.

Läs mer här >>>