Karlaccessbilden

Inom området ”Kärlaccess” kan vi erbjuda produkter från Arrow/Teleflex (CVK)

Äntligen en Arrow CVK godkänd för injektion med höga tryck!

Hur man skall kunna administrera kontrast på bästa sätt? Detta är en fråga som ofta kommer upp till diskussion. Inte sällan får vi frågan vid vilka tryck och flöden man kan administrera kontrast i CVK från Arrow/Teleflex. Svaret är att en CVK är tillverkad för att användas i det venösa systemet, ett ”lågtryck system”. De är inte testade för andra förhållanden än de man kan förvänta sig i det venösa systemet.

Verkligheten på de flesta sjukhus är att man sätter en perifer infart även om patienten har en centralvenös infart som CVK, venport eller PICC-line. Patienterna är ofta sönderstuckna och det är svårt, tidskrävande och smärtsamt att få in denna perifera infart. Genom en perifer infart kan man inte ge kontrast med det flöde och tryck man behöver för att få optimala bilder. Kontrasten späds ut av blod, och har inte den koncentration när det når målområdet, som man vill. Bilderna blir sämre än de kunde vara. Detta kan försvåra diagnostiken, och ge förödande konsekvenser för patienten.

Dessutom är det stor risk att patienten fått en tromboflebit, med mer lidande som följd, efter att högviskös kontrast administrerats perifert.

Arrow/Teleflex kan nu erbjuda en CVK som är tillverkad, testad och godkänd för att administrera kontrast med höga flöden och tryck. De klarar 400psi och 10ml per sekund, vilket är mer än tillräckligt för vad som efterfrågas av röntgen idag.