infuseit

InfuseIT engångs övertrycksmanschett från Salter Labs används för snabb, säker och hygienisk infusion av vätskor.

Egenskaper

• Unik tryckmätning – hållbar och lätt att avläsa.
• Bekväm droppställningshängare: kraftig och lätt att hänga – även för kort personal.
• Manschetten är designad för att passa alla infusionspåsar.
• Hållbar konstruktion – kan inte slitas eller dras isär.
• Transparent framsida gör infusionspåsens innehåll väl synlig gör infusionspåsens innehåll väl synligt.
• Anpassad för handen, effektiv handpump gör tryckfyllningen enkel.
• Välj mellan trevägskransventil eller tumhjulsventil.

Användningsområden

• Operation
• Intensivvård
• Radiologi – speciella procedurer
• Kardiologi – kateterlab
• Akut-/ Traumaavdelningar
• Förlossningsavdelningar
• Dagkirurgi
• Pre- och postoperativ vård

Lättläst tryckmanometer

Unik manometer som är enkelt att läsa av 360 grader. Manometern går att avläsa från långt håll och har en automatisk ventil som förhindrar för högt övertryck.

Startposition

Visar trycket vid 0mmHG innan något tryck har pumpats upp.

Normalt tryck

Indikatorns markering visar 175mmHG och 300mmHG nivåer. Grön färg på 300mmHG indikerar normalt övertryck.

För högt tryck

Röd färg visar för högt övertryck. När trycket når detta område kommer en automatisk ventil att reducera trycket till en säker nivå.