Impella

Vingmed har historiskt (HeartMate och CentriMag) varit starkt förknippade med hjärtpumpar. Vi är fortfarande djupt involverade i avancerade ”assist devices” som vi ser har en given plats och som räddar liv, Vi har aortaballongpumpar från Teleflex/Arrow men framförallt så har vi ett stort fokus på IMPELLA® (Abiomed) världens minsta hjärtpump.

Korttidsstöd för hjärtat

Korttidsstöd för hjärtat
Vår leverantör Abiomed utvecklade IMPELLA® i början av 2000 talet, modellerna har nu utvecklats och finns numera i fyra olika modeller som kan läggas kirurgiskt eller perkutant. IMPELLA® är en liten axial pump som kan ge ett stöd på 2,5 – 5 liter/minut för både vänster och höger kammare i upp till 14 dagar beroende på modell.

Abiomed har även lanserat den nya AIC enheten som fungerar som styrenhet, sprutpump och batteribackup för samtliga modeller av pumpar. IMPELLA® har gett cirkulatoriskt stöd till över 35 000 patienter enbart i USA.

IMPELLA® fick i april 2016 FDA godkännande för behandling av kardiogen chock.

Länk till Abiomeds hemsida för produkten Impella CP

Gores produkter för hjärtkirurgi

Inom området Thoraxkirurgi kan vi också erbjuda några produkter från Gore. GORE-TEX Acuseal är namnet på en patch som bl a används vid barnhjärtkirurgi. Från Gore har vi också ett kärlgraft speciellt anpassat för shuntar på barn. GORE-TEX Preclude pericard-membran används efter öppen hjärtkirurgi för att förhindra sammanväxning vid läkningsprocessen, vilket annars försvårar vid en eventuell reoperation. Dessutom har vi GORE-TEX-suturer med ePTFE pledgets för användning vid plastik av mitralisklaffen, samt Seamguard – resorberbar förstärkning för lungkirurgi med staplers.

Aortaballongpumpen AutoCAT®2WAVE

Från Arrow International har vi AutoCAT®2 WAVE™ – senaste tekniken inom aortaballongpumpning som avlastar och ger temporärt stöd till patienter med nedsatt vänsterkammarfunktion. Teknologin (algoritmen) som används kallas WAVE (Windkessel Aortic Valve Equation) och baseras på att artärtrycket i aorta omvandlas till ett beräknat artärflöde, där det ges betydligt bättre möjlighet att beräkna när aortaklaffarna stänger i det aktuella slaget, utan fördröjning. Detta i kombination med våra fiberoptiska ballongkatetrar förmedlar trycksignalen med ljusets hastighet i realtid, d.v.s. inga fördröjningar och ej heller några artefakter. Detta ger en optimal inflation och man kan därmed behandla även arytmipatienter.

Belmont® Rapid Infuser RI-2

Enkel och snabb priming av denna blodvärmare med kapacitet upp till 1000 ml/minut och reservoir för 3000 ml. Säkerhet med 2 bubbeldetektorer och automatisk avluftning. Blodet pumpas med rollerpump (inget övertryck) och värms med induktionsvärme. Tryckvakt med servofunktion.

Belmont® Hyperthermia Pump är i princip samma som Rapid Infuser, men med möjlighet till högre temperatur.

Scanlan®

Scanlan® är en av världens mest framstående tillverkare av kirurgiska precisionsinstrument och engångsprodukter för företrädesvis hjärt- och kärl- och neurokirurgi.

Scanlan®, som är ett familjeföretag i 4:e generationen, har sedan starten alltid satsat på hög kvalitet och alla instrument är handgjorda. Scanlan® lämnar alltid 10 års garanti på fabrikations- och materialfel. Vi tar också hand om lagning av instrument vilket ytterligare förlänger levnadstiden.

Besök gärna Scanlans hemsida för mer information om produkterna eller se katalog i Pdf här bredvid för hela sortimentet.