Vingmed har historiskt (HeartMate och CentriMag) varit starkt förknippade med hjärtpumpar. Vi är fortfarande djupt involverade i avancerade ”assist devices” som vi ser har en given plats och som räddar liv, framförallt så har vi ett stort fokus på IMPELLA® (Abiomed) världens minsta hjärtpump.

Flödesmätare MiraQ - Verifying Quality

MiraQ är den senaste modellen av flödesmätare (finns i tre olika modeller) från Medistim. Liksom tidigare så mäts volymflödet med transittid-teknik (TTFM). Möjlighet finns också att utrusta maskinerna med doppler-, tryck- och EKG-kanal om så önskas. Väl värt att nämna är att tekniken utvecklats oerhört mycket de senaste åren och möjliggör nu även ultraljudscanning (Imaging) i tillägg till traditionell flödesmätning. Det är en funktion som tillhandahåller vägledning under hela ingreppet och som säkerställer det kirurgiska ingreppet ytterligare. Oavsett val av maskin så är enkelt handhavande alltid prioriterat och givetvis så säkerställer vi funktion med era befintliga flödesprober.

De flödesprober vi marknadsför finns i ett stort antal olika storlekar (med eller utan handtag) beroende på önskemål. Samtliga flödesprober är framtagna för 50 gångers användning och är numera även autoklaverbara i ånga samt maskindiskbara i diskdesinfektor. Medistim flödesmätare används i dag på samtliga hjärt, -kärl- och transplantationskirurgiska kliniker i Sverige. Tekniken kan med fördel användas även inom neurokirurgi och plastikkirurgi likväl.

Kontakta oss för ytterligare information om produkterna alternativt
läs mer här >>

Korttidsstöd för hjärtat

Korttidsstöd för hjärtat
Vår leverantör Abiomed utvecklade IMPELLA® i början av 2000 talet, modellerna har nu utvecklats och finns numera i fyra olika modeller som kan läggas kirurgiskt eller perkutant. IMPELLA® är en liten axial pump som kan ge ett stöd på 2,5 – 5 liter/minut för både vänster och höger kammare i upp till 14 dagar beroende på modell.

Abiomed har även lanserat den nya AIC enheten som fungerar som styrenhet, sprutpump och batteribackup för samtliga modeller av pumpar. IMPELLA® har gett cirkulatoriskt stöd till över 35 000 patienter enbart i USA.

IMPELLA® fick i april 2016 FDA godkännande för behandling av kardiogen chock.

Länk till Abiomeds hemsida för produkten Impella CP

Belmont® Rapid Infuser RI-2

Enkel och snabb priming av denna blodvärmare med kapacitet upp till 1000 ml/minut och reservoir för 3000 ml. Säkerhet med 2 bubbeldetektorer och automatisk avluftning. Blodet pumpas med rollerpump (inget övertryck) och värms med induktionsvärme. Tryckvakt med servofunktion.

Belmont® Hyperthermia Pump är i princip samma som Rapid Infuser, men med möjlighet till högre temperatur.

Scanlan®

Scanlan® är en av världens mest framstående tillverkare av kirurgiska precisionsinstrument och engångsprodukter för företrädesvis hjärt- och kärl- och neurokirurgi.

Scanlan®, som är ett familjeföretag i 4:e generationen, har sedan starten alltid satsat på hög kvalitet och alla instrument är handgjorda. Scanlan® lämnar alltid 10 års garanti på fabrikations- och materialfel. Vi tar också hand om lagning av instrument vilket ytterligare förlänger levnadstiden.

Besök gärna Scanlans hemsida för mer information.