Helblodsanalysator med provsvar på 70 sekunder

GEM Premier ChemSTAT från Werfen är en patientnära helblodsanalysator som ger provsvar med laboratoriekvalitet på bara 70 sekunder.

GEM Premier ChemSTAT är ett efterfrågat komplement till vår blodgasanalysator GEM Premier 5000.

Med en bred metabol testmeny, inklusive kreatinin, eGFR och blodurea, är den speciellt utvecklad för att passa akutmottagningar i handläggningen av akut sjuka patienter.

GEM Premier ChemSTAT är mycket lätt att använda, kräver minimalt med underhåll och har ett inbyggt kvalitetssystem som säkerställer korrekta provsvar

Med GEM Premier ChemSTAT får du ett verkligt tidsbesparande verktyg för bedömning och handläggning av patienterna på akutmottagningen.

Läs mer här >>>