geyetop1

Den enkla lösningen för att öka detektionsförmågan i samband med kolorektal undersökning.

Avancerad detektering i ett HD+ G-EYE ™ endoskop ökar det endoskopiska resultatet.
Initiala studier visar 56% högre Adenom Detektion Rate (mer än dubbel ADR) och upp till 81% ytterligare Detektion Rate, (incremental adenoma) med G-EYE ™ endoskop.*

* (Adenoma Detection Rate relative to standard colonoscope, the results of two tandem; randomized; multi-center studies)

Läs mer här