Dragtest-3601CVC-utan-text

Fixeringsförband för CVK, PICC-line m.m.

Grip-Lok fixeringsförband kan användas inom ett flertal olika användningsområden. Fixering av CVK, artärkanyler, drän, matningssonder och KAD, för att nämna några. Grip-Lok 3601CVC är ett fixeringsförband som kan användas för alla fabrikat av CVK och det kan även användas till att fixera skänklarna på CVK :n.

Grip-Lok ger en säker fixering utan suturer. Den unika designen gör förbandet lätt att använda. Bra kateterfixering kan minska förekomst av oavsiktliga nålstick och att katetern migrerar ut och in genom huden.

Grip-Lok egenskaper

• Mjukt och flexibelt material som designats för patientens välbefinnande.
• Låg profil utan stift eller hårda plastdelar.
• Överlägsen fixering för oavsiktliga drag i både horisontell och vertikal riktning.
• Enkelt att använda, kontrollera och justera.
• Allergivänlig, andas och är latexfri för att minska risken för allergiska reaktioner och hudirritationer.

Grip-Lok för Teleflex-Arrow CVK och PICC-line:
Grip-Lok, artikelnummer: 3303MCS-TA, för Teleflex-Arrow CVK och PICC-line av olika fabrikat, fixerar och säkrar katetern genom att fästa den fasta och/eller lösa suturvinge i en skräddarsydd utstansning. Utstansningen har en kraftfull häftmassa som säkert håller katetern på plats. Fixering med Grip-Lok kan minska risken för kateterrelaterade infektioner i blodbanan.

Grip-Lok för diverse annan fixering:

  • Grip-Lok för fixering av epiduralkateter:
  • Grip-Lok för fixering urinkateter:
  • Grip-Lok för fixering av nasogastriska sonder:
  • Grip-Lok för fixering av diverse drän.

För fullständig produktinformation besök Grip-Lok’s hemsida